Almedalen 2018: ”ASSAR är tillverkningsindustrins bästa vän”

Tillverkningsindustrin står idag för 20 procent av Sveriges BNP. Men den står samtidigt inför utmaningar – inte minst i ljuset av digitalisering och globalisering. Lösningen kan stavas ASSAR. Mötesplatsen, och dess möjligheter, var diskussionsinnehållet under tisdagens seminarium i Almedalen.

Den fysiska mötesplatsen ASSAR Industrial Innovation Arena invigdes i mars 2018. Det var landsättningen av en idé som först föddes tio år tidigare, när den ekonomiska krisen slog till.
– Inom tillverkningsindustrin förstod vi då att vi behöver vara bättre rustade, och ännu bättre sträva efter att ligga i framkant – med innovation, forskning och utbildning som bas, berättar Tobias Björck, koordinator på ASSAR Industrial Innovation Arena, och fortsätter:
– Därför är det roligt att se responsen nu när ASSAR är invigt. Bara sedan i mars har vi haft 5000 besökare, alltifrån större konferenser till mindre nätverksmöten med fokus på industriell tillväxt.

”ASSAR är en unik satsning”

Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik på Högskolan i Skövde och forskningsledare på ASSAR, var också en av paneldeltagarna.
– Det kändes fantastiskt roligt att berätta om den verksamhet vi har, tillsammans med de andra i panelen. ASSAR är en helt unik satsning som verkligen kan göra skillnad. Inte minst genom att vi kan tillgängliggöra den forskning vi har, och att företag som kommer till oss, snabbt kan få finna nytta i samarbetet.

”Som en god industri-cocktail”

ASSAR är en mötesplats som olika typer av industriföretag kan hitta mening med. Såväl stora som små. Jenny Bramell, chefsstrateg på IUC-syd, menar att satsningen är välkommen. Inte minst bland små- och medelstora företag.
– För ett mindre företag kan det vara svårt att hinna blicka framåt och driva utveckling. Man vill göra – men har ont om tid. Då kan ASSAR – som är något av en god industri-cocktail med all den hjälp och partners man behöver – ha positiv inverkan. ASSAR, skulle jag säga, är som en bra kompis som kan guida och öppna upp till nya samarbeten både med andra företag och forskning som annars är svår att hitta.

Satsning på ny stor forskningsprofil inleds i höst

Med i panelen fanns också Ulf Hall, chef externa relationer och kommunikation på KK-stiftelsen. För dem tas framförallt fyra kriterier i beaktande när forskningsmedel ska beviljas.
– Det handlar om vetenskaplig kvalitet, nyttan för näringslivet, vilka resultat och effekter man hoppas uppnå och huruvida projektet är genomförbart.

I höst står nya möjligheter för dörren inom ASSAR och den relaterade forskningen vid Högskolan i Skövde. Inte minst genom en ny forskningsprofil som nyligen beviljats medel från just KK-stiftelsen.
– Vi drar då igång vår nya forskningsprofil, som handlar om virtuella simuleringar. En satsning på nära 100 miljoner, som förutom KK-stiftelsen också finansieras med samverkande företag. Så vi ser med tillförsikt framåt, avslutar Anna Syberfeldt.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin