ASSAR gör Skövde till nav för industriutveckling

ASSAR Industrial Innovation Arena är motorn som ska göra Skövde och Skaraborg till navet för industriell utveckling, forskning, utbildning och innovation. – Det här är landets viktigaste mötesplats för alla med intressen i Sveriges tillverkande industri, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR.

I mars i år invigdes ASSAR Industrial Innovation Arena, en arena för samarbete mellan företag och akademi inom teknik och produktion i Skövde.
– ASSAR är tänkt som en öppen innovationsmiljö och mötesplats för teknik- och industriutveckling, där man har möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan forskare och företagare. Här ska samarbeten skapas och idéer utvecklas. Något som vi redan ser resultat av trots att vi inte har funnits så länge, säger Tobias Björck och räknar upp nya forskningsprojekt som fått finansiellt stöd och nya samarbeten mellan Högskolan och företag, bland annat när det gäller robotisering, automatisering och Virtual Engineering.

Tobias Björck, koordinator för ASSAR.

Ett teknik-och innovationsnav för stora som små

Innovationsarenan ASSAR har fått sitt namn efter Assar Gabrielsson, Volvos grundare, och huserar i den gamla U-hallen på fabriken i Skövde. I samma lokaler finns Balthazar Science Center, som vänder sig till barn och unga, pedagoger och allmänhet – och rakt över ett parkområde ligger större delen av Gothia Science Park, med fokus på IT och spelutveckling. Tillsammans bildar de tre verksamheterna ett teknik-och innovationsnav för stora som små. Proffs som amatörer. Traditionell industri som nya tech-företag.

– ASSAR, Balthazar och Gothia Science Park är alla redskap för människors teknikintresse och kunskapsutveckling. Tillsammans kan vi tillgängliggöra och visualisera forskningens framkant i en annorlunda kunskapsmiljö, där vi sätter nyfikenheten och lusten att lära i fokus, säger Lisa Lindgren, vd för Balthazar.
– Koncentrationen av människor i alla åldrar som tillsammans upplever och utvecklar teknik, möjliggör möten mellan såväl likasinnade som oliksinnade och bidrar till vårt livslånga lärande.

Skandinaviens enda materialbibliotek

Nyfikenheten för ASSAR är stor – såväl inom Skaraborg som nationellt och internationellt. Bland annat har världens första och största materialbibliotek Material ConneXion sedan tidigare valt att förlägga sin skandinaviska filial till Skövde och får nu nya lokaler i ASSAR.
– Det ger ytterligare en dimension till ASSAR och vi är oerhört stolta över att de har valt att lägga det här. De finns i New York, Bangkok, Daegu, Milano, Bilbao, Tokyo – och hos oss i Skövde, säger Tobias Björck.

Kommunen hoppas locka nya etableringar

Kommunens förhoppning är att klustret med innovationsmiljöer ska locka nya etableringar.
– ASSAR är en plats där Volvoföretag, Högskolan och övrig industri kan mötas. Vi tror att arenan blir en viktig motor för hela industrisektorn, och en viktigt sådan eftersom branschen står inför stora utmaningar, säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun.

ASSAR i Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen arrangerar ASSAR ett seminarium om behovet av samverkan mellan utbildning, forskning och innovation för öka industrins konkurrenskraft.
– Svensk tillverkningsindustri är avgörande för Sveriges långsiktiga utveckling. Det är hög tid att vi börjar prata om hur vi ska samverka, säger Tobias Björck.

ASSAR i Almedalen
Dela nyheten
twitter facebook linkedin