ASSAR gör ny teknik tillgänglig för industrin

Vilken stöttning kan ett litet eller medelstort tillverkande företag få från ASSAR Industrial Innovation Arena och varför ska man som företag vända sig till ASSAR? Tanja Lundberg, projektledare för arenan, berättar om den effekt de företag sett som fått stöd via innovationsarenan.

ASSAR stöttar med implementering av ny teknik, forskning och utveckling hos företag. Här finns stöd att få i produktutveckling, produktion och automation, och mycket teknik finns att se rent fysiskt. Det gör det lätt att skapa sig en bild av hur det kan fungera rent praktiskt hos en industriverksamhet.

Konkreta resultat med stor effekt

De flesta utvecklingsresor hos industrin sker under en längre tid men det finns även konkreta exempel på projekt som gett snabba resultat. Det börjar ofta med att ett företag får ett besök av ASSAR där deras behov direkt kan kopplas ihop med till exempel studenter vid Högskolan i Skövde.

— Det kan mynna ut i ett examensarbete som vi sedan kan leda vidare till att det blir ett verkligt resultat. Kanske i form av en implementerad produkt istället för bara en rapport, berättar Tanja.

Genom ASSAR finns flera resurser inkopplade från bland annat Högskolan i Skövde, IDC och Science Park Skövde. Det gör det möjligt att få stöttning inom flera områden så som utvecklings- och forskningsprojekt, studentprojekt, examensarbeten, utbildningsbehov och innovationsledning. Tack vare att vi är flera parter kan vi jobba väldigt brett, förklarar Tanja.

Tanja Lundberg visar en demonstrator på ASSAR för en grrupp besökare.

Gör ny teknik lättillgänglig

ASSAR hjälper även till att titta på företagens affärsmodell eller hitta lösningar inom digitalisering. Det kan till exempel handla om AR-glasögon och tekniken runt dem. För att få hjälp tar företaget kontakt med Tanja eller någon annan på ASSAR. Hon berättar att de tar emot besök i arenan men lika gärna åker ut till företagen eller har ett digitalt möte.

— Vi har som plan att göra mer aktiviteter runt om i regionen och hålla både seminarier och nätverksträffar ute hos företagen i respektive kommun. Att vi åker ut gör det lättare att fånga upp behov och stötta med konkreta insatser efter företagens förutsättningar. Vi kan gemensamt med företagen hitta lösningar och vi gör helt enkelt tekniken mer lättillgänglig. När vi gör besök hos ett företag tittar vi alltid på helheten, vilket sedan kan leda till riktade och fördjupade förbättringsinsatser. Vi vill att företaget ska få så stor effekt som möjligt under sin utveckling.

Den viktigaste utvecklingen sker hos de mindre bolagen

Tanja nämner några exempel där företag fått hjälp med frågeställningar som blivit antingen examensarbeten, utvecklingsprojekt hos Innovatum i Trollhättan, Produktionstekniskt centrum, RISE eller forskningsprojekt hos Högskolan i Skövde. Hon betonar att den viktigaste utvecklingen sker hos de mindre bolagen.

— Där börjar vi med de små frågorna som sedan leder utvecklingen framåt. Den teknik som finns att se här på ASSAR är applicerbar hos alla företag och behöver varken vara speciellt dyr eller komplicerad. Vi hjälper oavsett vart man står idag och presenterar alltid tekniken utefter företagets nivå anpassat till vilken nytta den kan göra i just deras verksamhet.

Företag som fått stöttning

Några  exempel på företag som fått stöttning via ASSAR är Jonsac i Otterbäcken som implementerat ett visuellt system för automatisk kvalitetskontroll. Även Mekanvi i Lundsbrunn har fått hjälp med konkreta förbättringsinsatser i sin produktion och Ljusgårda i Tibro har nyttjat den breda industrikunskap som finns tillgänglig i  Skaraborg via ASSAR.

Läs mer på idcab.se
Dela nyheten
twitter facebook linkedin