Projekt REFUSE

Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem

REFUSE är ett Vinnovafinansierat FFI-projekt som handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. I korthet handlar det om resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem.

Projektets fokus är att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Arbetet görs i syfte att uppnå en mer hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Projekt REFUSE bidrar till flera av de globala hållbarhetsmålen. Det kan till exempel handla om att utrustningar ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

Carin Rösiö, Docent Produktionssystem, Tekniska Högskolan i Jönköping

– Det här är en fantastisk möjlighet att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk fordonsindustri. Detta tar också det viktiga forskningsområdet inom rekonfigurerbar produktion ett steg framåt, Säger Carin Rösiö, Docent Produktionssystem, Tekniska Högskolan i Jönköping och projektledare för REFUSE.

Bygger kunskap för framtiden

Projektet arbetar med en rad industriföretag inom fordonsindustrin som alla står inför utmaningen att snabbt kunna anpassa sin verksamhet till föränderliga krav. Parterna arbetar dels enskilt och dels i samverkan. Samverkan har bland annat skett i webbinarier där information spridits. Webbinarier har haft teman för att bygga den gemensamma kunskapen som syftar till att skapa förutsättningar för att kunna utforma rekonfigurerbara produktionssystem.

Värdeskapande teman är bland andra:

 • Rekonfigurerbar produktion
 • Virtuell driftsättning, även digitala tvillingar
 • Cirkularitet i produktion
 • Simulering av rekonfigurerbar produktion
 • Maskinleverantörer
 • Rekonfigurerbarhet i ny fabrik
 • Köpa och sälja begagnade fabriksutrustningar

Ett fokus läggs också på att skapa förutsättningar för att förändra inköpsprocesser för utrustningar så att bland annat förlängda livscykler för produktionsutrustningar, cirkularitet, kan efterfrågas och värderas.

Starka aktörer i nära samverkan

Projektet pågår fram tills hösten 2025 och kommer löpande att kommunicera resultat även utanför projektgruppen. I projektet samverkar:

Om projektet

Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning. Projektet finansieras av Vinnova och leds av Carin Rösiö, Associate Professor in Production systems, Tekniska Högskolan i Jönköping.


Lär dig mer om Rekonfigurerbar Produktion

Rekonfigurerbarhet handlar om att arbeta med moduler. Att bygga upp strukturen på sitt produktionssystem med modulära system gör det möjligt att bygga om och förändra produktionssystemet vid behov.

Det är värdefullt när man vet att förändringar kommer, men inte riktigt vet hur de ser ut. Och det är särskilt viktigt nu när förändringstakten i omvärlden är mycket hög och ökar kontinuerligt.

LÄS MER OM REKONFIGURERBAR PRODUKTION


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till rekonfigurerbara produktionssystem finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Kom i gång med cirkularitet i din tillverkning” där ett analysverktyg för självskattning kartlägger hur man jobbar med cirkularitet och hur väl ert befintliga produktionssystem är anpassat för rekonfigurerbarhet. Resultatet kan även användas som diskussionsunderlag för hur rekonfigurerbarhet och cirkuläritet kan förbättras Den består av följande steg:

 • INSIKT
  Vad innebär cirkularitet i produktionen? Vad betyder de olika R-strategierna?
 • STUDERA
  Med hjälp av ett frågeformulär går vi igenom produktionen och resultatet ger en indikator på hur väl produktionssystemet är anpassat för cirkularitet. Det gör på plats hos företaget.
 • ANALYSERA
  Diskutera produktionssystemets styrkor och brister.
 • FÖRBÄTTRINGAR
  Utifrån arbetet i de tidigare stegen kan en handlingsplan påbörjas.

Den här modulen, Rekonfigurerbar Produktion, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars eller Anna om du vill veta mer om modulen Rekonfigurerbar Produktion.
Kontakta projektledare Carin Rösiö, Docent Produktionssystem, Tekniska Högskolan i Jönköping, om du vill veta mer om projektet REFUSE.
Telefon: 036-10 16 38
E-post: carin.rosio@ju.se

Lars Tööj

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 10

Anna Bruce

Projektledare Innovationsboost

0500-50 25 29