Stolfabriken erbjuder Evigt Liv

Under nära nio decennier har Stolfabriken producerat trästolar till flera stora varumärken i Skandinavien. De samarbetar med formgivare och arkitekter för att skapa unika stolar till olika miljöer.

Produktionen baseras på en kombination av modern teknik och traditionellt hantverk. Samtliga stolar tillverkas på plats – från planka till färdig stol.

Stolar för en bättre framtid

Stolfabrikens stolar är gjorda för att hålla i generationer och ju längre tid en stol håller desto längre tid binds CO₂ i möbeln. Även en stol som är byggd för att hålla länge kan till slut gå sönder men fördelen är att trä ofta går att laga. Skulle en kund tröttna på en stol så kan den med ny färg och nytt tyg bli attraktiv för någon annan. Utifrån det resonemanget föddes idén om Stolfabrikens cirkulära satsning Evigt Liv.

Rekonditionering för Evigt Liv

Stolfabriken erbjuder som cirkulär tjänst rekonditionering av sina stolar till offentliga kunder, exempelvis restauranger, där slitaget kan vara mycket hårt. Tjänsten Evigt Liv innebär att kunden rekommenderas att beställa ett överantal stolar som sedan lagerhålls hos Stolfabriken. Över tid skiftas de mot slitna stolar som behöver lagas eller fräschas upp. Dessa lagerhålls sedan i sin tur tills fler stolar behöver omvårdnad och så fortsätter samarbetet. På så vis står kunden aldrig utan full uppsättning stolar och behöver därmed inte fundera på att byta ut allt – och stolarna får Evigt Liv.

Stolfabriken samarbetar också med Sajkla med rekonditionering av kvalitetsstolar från offentlig miljö med utgångspunkten att inga stolar ska behöva avsluta sina liv i förtid.


Lär dig mer om cirkulära affärer & tjänster

Cirkulär ekonomi innebär att du använder cirkulära affärsmodeller för att via loopar eller kretslopp inom företag, organisationer eller på samhällsnivå ta tillvara resurser som redan tagits i anspråk.

Till skillnad från linjär ekonomi som i stort bygger på fortsatta uttag av råvara, tillverkning, användande för att sedan bli till sopor. Genom cirkulär ekonomi skapas större nytta av det som faktiskt används.

LÄS MER CIRKULÄRA AFFÄRER & TJÄNSTER


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till cirkulära affärer och tjänster finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Hitta din cirkulära affär/tjänst” där vi genom en generell process kartlägger vägen till en cirkulär affär där verktyg, metoder och genomförande anpassas från fall till fall för bästa möjliga utfall. Den består av flera steg:

 • IDENTIFIERA BEHOV
  I detta steg kartläggs behov och utmaningar genom att man granskar sin befintliga affär och därmed identifierar sitt nuläge. Med nuläget som utgångspunkt kan du sedan identifiera behov och möjligheter utifrån till exempel det egna företaget, produkt, råvara eller tjänst. Samt identifiera de egna drivkrafterna för att driva cirkulära affärsmodeller.
 • IDENTIFIERA MÅLGRUPP
  Här används verktyg och metoder anpassade för att identifiera målgrupper kopplat till behov, tjänst, produkt osv. Vem är kunden och hur möter du deras befintliga behov eller behov som de inte visste att de hade?
 • IDENTIFIERA MARKNAD
  För att arbeta vidare med din cirkulära affär behöver du också identifiera marknaden där behoven och möjligheterna finns för att nå ut till den identifierade målgruppen/målgrupperna. Du kan också utmana din idé mot andra aktörer på marknaden.
 • VÄRDEKEDJA & PARTNERS
  För att kunna göra verklighet av de idéer som du valt att arbeta vidare med måste du säkerställa en fungerande och hållbar värdekedja. Där partners och relationer är nyckelfunktioner.
 • ERBJUDANDE
  Ett cirkulärt erbjudande kan utmynna både i tjänster och produkter. Där paketering och kommunikation stärker erbjudandet. Hur ska du till exempel uttrycka sig för att nå den identifierade målgruppen och exakt vad är det som ska ingå i erbjudandet och varför.

Den här modulen, Cirkulära affärer & tjänster, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Johan eller Lars om du vill veta mer.

Lars Tööj

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 10

Victoria Korth

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 18