Biobaserade skruvkorkar testas i ASSAR Labs

Blue Ocean Closures AB i Karlstad jobbar med hållbar, fiberbaserad materialteknik och innovation. De vill minska mängden plast i våra förpackningar genom att ersätta plastskruvkorkar och andra förslutningar på konsumentförpackningar med mer miljövänliga lösningar.

Deras produkt är helt biobaserad, biologiskt nedbrytbar och återvinningsbar. Blue Ocean Closures AB är den första aktören på marknaden att utveckla ett innovativt koncept för hållbara och fiberbaserade skruvlockslösningar. Produkten är ett resultat av materialutveckling och innovativ produktionsteknik.

Produkten tillverkas av naturlig råvara som är FSC-certifierad och kombineras med ett tunt barriärskikt som möjliggör många olika användningsområden.

Kostnadsfri och oförstörande provning av kvalitet och material

Under hösten och vintern 2022/2023 har Blue Ocean Closures AB nyttjat ASSAR Labs CT-skannerutrustning. Med den kan små och medelstora företag i samverkan med experter utföra oförstörande provning, kvalitetssäkring och materialanalys – helt kostnadsfritt. Även större företag är välkomna att nyttja CT-skannern, men då mot en kostnad.

– I CT-skannern kan du testa de flesta material, såväl organiska som icke-organiska. Här görs oförstörande provning, kvalitetssäkring och materialanalys, datortomografi och röntgen. Metoden kan komma till nytta inom den tillverkande industrin inom såväl gjutning som formning, bearbetning och sammanfogning, säger Kent Salomonsson vid Högskolan i Skövde.

Staffan Andersson är COO på Blue Ocean Closures och berättar här om deras upplevelse av CT-skanning i ASSAR Labs.

Hur kom ni först i kontakt med ASSAR Labs?

– Vi gjorde en sökning på webben efter CT-skanning och fick reda på att ASSAR Industrial Innovation Arena nyligen hade skaffat en CT-skanner genom ASSAR Labs. Vi tog kontakt, inledde en diskussion och den resulterade i ett givande samarbete. Alla vi haft kontakt med har verkligen varit positiva, serviceinriktade och professionella. Som ett litet, nystartat företag med stort fokus på vår kärnverksamhet, utveckling av gängade pappersfiberförslutningar, är det verkligen värdefullt att vara en del av ASSAR Labs gemenskap och ta del av den kompetens som finns kopplat till CT-skanning.

Vad fick ni ut av CT-skanningarna?

– De har gett oss värdefull 3D-information gällande materialfördelning och komponenters dimensioner genom oförstörande testning. Det gör det möjligt för oss att accelerera vår utveckling och minska antalet tester. Bilderna som genereras vid skanningen är också värdefulla i olika presentationssammanhang. Det är ett lärorikt samarbete där vi bygger bred kunskap.

Vilka är de viktigaste effekterna av samarbetet med ASSAR Labs?

– Vi på Blue Ocean Closures är en del av det globala nätverk med företag och organisationer som syftar till att minska plastföroreningarna på vår planet, på land och i hav. Vårt samarbete med ASSAR Labs förbättrar vår kapacitet och har hjälpt oss i vår utveckling av återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara pappersbaserade förslutningar. Tidsåtgång är alltid en kritisk faktor i utvecklingsprojekt och information som skapas från CT-skanningar ökar vår utvecklingstakt. Vi har ett löpande samarbete med ASSAR Labs som är viktigt för oss och kommer att fortsätta vara det även framöver.

Om IDC och fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik syftar till att vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik möjliggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Fyll i en intresseanmälan till ASSAR Labs!
Dela nyheten
twitter facebook linkedin