Cirkulärt arbete skapar affärsnytta

Att arbeta med cirkulära affärsmodeller skapar konkurrenskraft och många affärsmässiga fördelar, berättade Tobias Jansson, Circular Economy, under sin föreläsning på ASSAR Industrial Innovation Arena.

Återvinning 2.0

För att få in det cirkulära i våra verksamheter menade Tobias Jansson att vi behöver designa bort avfallet och att det finns mycket att spara genom en resurseffektivisering. I Europa kan vi med gemensamma krafter spara 500 miljoner euro genom att jobba mer cirkulärt och den återvinning 1.0 vi har idag behöver övergå i återvinning 2.0. Det skulle innebära att materialen är designade för att återvinnas, att vi har mer slutna materialloopar och att det finns möjlighet för företagen att behålla ägandet av materialen genom till exempel leasing.

– Cirkulär ekonomi är viktigt sett utifrån ett företags riskhantering av råvaror. I takt med att råvaror tar slut stiger priserna. Ett sätt att hantera den risken är att titta över sitt eget materialflöde och vilka möjligheter som finns att äga sitt eget material, säger Tobias Jansson.

Skapa affärsnytta

En övergång till mer cirkulära affärsmodeller skulle innebära många affärsmässiga fördelar, förklarade Tobias.

– Kunderna går från att vara konsumenter till användare och vi får en stärkt kundrelation som går bortom köptillfället. Kunden blir mer engagerad i produktdesignen och mervärdet blir tydligare. Vi får även möjlighet till en datainsamling och en kontroll över materialflöden. Affärsnytta skapas även då produkterna håller längre och blir lättare att underhålla och uppdatera. Produkterna blir dessutom mer energieffektiva.

Beräkna cirkularitet

Tobias tipsade även om ett mätverktyg som RISE har tagit fram för att bedöma om en produkt är cirkulär. Beräkningen ger svar på det ekonomiska värdet av produkten utifrån hur stor del återvunnet material den innehåller.

Läs hela artikeln på idc:s hemsida
Dela nyheten
twitter facebook linkedin