Inspiration

Inspiration
Värdefullt utbyte mellan ASSAR och Hjoföretagare

Värdefullt utbyte mellan ASSAR och Hjoföretagare

Hur kan ASSAR Industrial Innovation Arena bidra till industrins utveckling och hur kan industrin bidra…
Inspiration
Inkluderande kommunikation – hur breddar vi bilden?

Inkluderande kommunikation – hur breddar vi bilden?

Den 7 november arrangerade ASSAR en temadag i inkluderande kommunikation. Syftet med dagen var att…