Inspiration

Inspiration
Cirkulärt arbete skapar affärsnytta

Cirkulärt arbete skapar affärsnytta

Att arbeta med cirkulära affärsmodeller skapar konkurrenskraft och många affärsmässiga fördelar, berättade Tobias Jansson, Circular Economy,…
Inspiration
Innovationsboost kickade igång 2019

Innovationsboost kickade igång 2019

Den 23 januari bjöd flera av våra samverkanspartners in till en Innovationsboost som hölls hos…
Inspiration
Värdefullt utbyte mellan ASSAR och Hjoföretagare

Värdefullt utbyte mellan ASSAR och Hjoföretagare

Hur kan ASSAR Industrial Innovation Arena bidra till industrins utveckling och hur kan industrin bidra…
Inspiration
Inkluderande kommunikation – hur breddar vi bilden?

Inkluderande kommunikation – hur breddar vi bilden?

Den 7 november arrangerade ASSAR en temadag i inkluderande kommunikation. Syftet med dagen var att…