ToWe Elektronik kvalitetssäkrar sin tillverkning i ASSAR Labs

ToWe Elektronik jobbar med konstruktion och produktion av framför allt kretskort. De tog chansen att analysera ett av sina kretskort i den CT-skanner som finns på ASSAR Industrial Innovation Arena. Tack vare analysen kan de kvalitetssäkra sin produkt innan en större serieproduktion drar igång.

På ASSAR har det byggts upp ett antal laboratorium – ASSAR Labs, där det erbjuds kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder. Här finns bland annat en CT-skanner där  man kan testa och kvalitetssäkra produkter som väger upp till 50 kilo. I CT-skannern  kan man testa de flesta material, såväl organiska som icke-organiska. Här görs oförstörande provning, kvalitetssäkring och materialanalys, datortomografi och röntgen.

Kvalitetssäkring av kretskort

ToWe Elektronik tillverkar elektronik och mjukvara, och framför allt kretskort. De ser stora fördelar att som litet företag kunna besöka ASSAR och ASSAR Labaoch testa den utrustning som finns här. Under ett besök hade Felicia Wenell, produktionsplanerare, Oliver Wenell, marknad/sälj och Tomas Wenell, VD, med sig ett av de kretskort de tillverkar för att göra en CT-skanning med hjälp av forskare från Högskolan i Skövde.

– Vi ville göra en skanning för att hitta eventuella fel på kortet och säkerställa så vi får korrekta lödningar i vår tillverkningsprocess. Vissa komponenter har lödpunkter på undersidan vilket gör att vi inte kan kontrollera lödningen med blotta ögat. Tack vare CT-skannern finns möjlighet att direkt identifiera vad vi kan förbättra. Det är viktigt att vi kan kvalitetssäkra innan vi startar en större serieproduktion. Lika viktigt är det också att vi kan göra stickprov under själva produktionen, säger Felicia Wenell.

ASSAR viktigt för företagets utveckling

För ToWe Elektronik är besöket på ASSAR en viktig inkörsport till fler samarbeten och kunskapsutbyten som leder till utveckling.

– Som litet företag har vi stor nytta av att få komma och nyttja utrustningen som finns i ASSAR Lab, då vi inte har möjlighet att köpa in till exempel skanningsutrustning själva. Vi ser ASSAR som en bra kunskapsarena för vår utveckling där vi får många tankar och idéer genom att ta del av de olika demonstratorer som finns här. Även Material ConneXion Skövde ger mycket bra hjälp vid till exempel nykonstruktioner. Som företag kan vi förhoppningsvis själva också ge kunskap och få i gång ett samarbete med andra företag och aktörer som finns här, säger Felicia Wenell.

Delägare till IDC

ToWe Elektronik är nyblivna delägare till IDC och står inför en utvecklingsresa med bland annat generationsskifte och en ambition om att effektivisera sin produktion. Tack vare delägarskapet får de möjlighet till stöttning via flera av IDCs projekt. Bland annat inom affärsmodellsinnovation, produktionseffektivisering, produktutveckling, cirkulär omställning och kompetensförsörjning.

– På IDC finns en bred kunskap och vi hoppas få hjälp med det vi behöver utveckla både inom produktion och ledning. Vår ambition är att kunna ta oss från ett händelsestyrt företag till ett styrande företag, säger Tomas Wenell, VD.

Om ASSAR Labs

ASSAR Labs är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Inom ramen för ASSAR Labs erbjuder vi kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i våra nätverk. ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-scanner, en fleroperationsmaskin och en produktionslinje för Hairpins.

Om IDC och fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik syftar till att vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik möjliggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Läs mer om ASSAR Lab
Dela nyheten
twitter facebook linkedin