Digitala tvillingar

Den här demonstratorn studerar hur emuleringsmodeller av industriella system, även kallade Digitala tvillingar, kan användas under systemets hela livscykel. Det är bevisat att emuleringsmodeller kan förkorta leveranstider och öka kvalitet av nya automatiserade system, genom att genomföra virtuell idriftsättning. Men fördelarna kan vara fler; till exempel kan man använda Digitala tvillingar för att utbilda operatörer eller optimera systemet utan att påverka produktionen.

Digitala tvillingar

– I min demonstrator visar jag flera olika användningsområden av en Digital Tvilling, skapat med en emuleringsmjukvara. Demonstratorn kan vara intressant för båda kunder och leverantörer av automatiserade system, för ingenjörer och styrsystemprogrammerare, eller för operatörer och underhållstekniker, säger Mikel Ayani vid Högskolan i Skövde.

Att lära sig skapa och använda Digitala Tvillingar kommer att bli en av de största utmaningarna med den pågående industriella revolutionen, Industri 4.0. En emuleringsmodell är en virtuell representation av ett riktigt system, som fungerar exakt som den riktiga och exekveras i realtid, två skillnader om man jämför med en simuleringsmodell. Det är en detaljerad grafisk, fysisk och logisk representation av systemet, och styrs av ett riktigt styrsystem, till exempel en PLC eller en robotstyrenhet. Detta gör möjligt att använda tvillingen parallellt med det riktiga systemet för att genomföra olika uppdrag eller test, utan att påverka produktionen.

Digitala tvillingar