Vad är en demonstrator?

Demonstratorer visar hur forskning kan tillämpas rent praktiskt. Demonstratorer använder virtuella modeller och simuleringar för att demonstrera innovationer och testa nya produkter och processer redan på idéstadiet.

En demonstrator kan användas för att underlätta kommunikation och visualisera idéer, för att undersöka olika lösningar och för att upptäcka brister och fallgropar. En viktig användning är också att sprida forskningsresultat till små- och medelstora företag för att bidra till utvecklingen av nya konkurrenskraftiga produkter som kan nå marknaden.

Här kan du läsa mer om de demonstratorer som finns i ASSAR-miljön.

Lastbilshytten - ergonomianalys och simulering

Vid denna demonstrator utvärderar forskare vid Högskolan i Skövde designlösningar inne i en lastbilshytt med hjälp av sensorer och simulering.

Virtuell simulering (körsimulator)

I denna körsimulator kan du öva dig på att köra bil, lastbil eller blåljusfordon. Tekniken kan användas till kompetensutveckling av personal, bland annat.

Kompetensutveckling med Virtual Reality

Behöver du utbilda ny personal på ett visst moment? Eller är du rädd för att stå inför publik och hålla ett anförande? VR kan användas till exempelvis olika typer kompetensutveckling.

Om betalsystemet kraschar

Inga betalningar kan göras, betalsystemet ligger nere. Inte bara där du är, utan i hela landet i tio dagar framåt. Vad händer när den här situationen uppstår? Blir det kris eller skulle situationen kunna hanteras?

IRMA visar ny flexibel produktionsteknik

IRMA står för Intelligent Reconfigurable Manufacturing. Här visar Högskolan artificiell intelligens, virtual reality och människa-robotsamarbet

Eye Tracker

En demonstrator som hjälper företag med gränssnittsdesign och bäst placering av t.ex. säkerhetsinformation med hjälp av eye tracking-teknik.

Virtual Ergonomics

Här testar och utvärderar Högskolans forskare ergonomiska hjälpmedel som kan användas i industrin.

Laserbaserad tillverkningsteknik

Forskarna vid Högskolan testar och utvärderar lasersvetsning vid denna demonstrator.

MANUWORK

Testar människa och robot i samarbete och utvecklar en integrerad plattform för hanteringen av framtidens tillverkande arbetsplatse

Miljöoptimerad produktion

Gör en simulerad livscykelanalys på din produkt för att förbättra hållbarhetsaspekten.

Flaskhalsoptimering av produktionssystem

Fastställ och rangordna flaskhalsar och dess orsaker för effektivt förbättringsarbete.

Multimålsoptimering av produktionssystem

Hitta de lösningar som ger bäst avvägning mellan investerings- och driftskostnader.

Simuleringsbaserad optimering av produktionssystem

Ett produktionssystem kan optimeras effektivt med hjälp av en mjukvara.

Underhållsekonomi

Den här demonstratorn efterliknar ett investeringsscenario inom tillverkningsindustrin.

Operatörsinstruktioner med Augmented Reality

Förstärkt verklighet gör så att operatören kan se hur den kan interagera med roboten

Människa-robot samarbete

En kollaborativ robot som arbetar med förstärkt verklighet. Välkommen in i framtiden!

Simuleringsbaserad optimering av fabrikslayouter

Hur modellerar man upp ett komplext produktionssystem till en optimal fabrikslayout?

Digitala tvillingar

Hur kan emuleringsmodeller användas under hela systemets hela livscykel?

Lean, simulering och optimering i kombination

Hur kan lean, simulering och optimering kombineras för att stödja beslutsfattare vid design och förbättring av system?

Vill du veta mer om ASSAR?

Och vad ASSAR kan göra för dig och ditt företag?