Operatörsinstruktioner med Augmented Reality

Denna demonstrator visar hur framtidens monteringsoperatör kan arbeta. En kollaborativ robot både samarbetar och jobbar parallellt med operatören och delar arbetsområde. Operatören får kontextbaserad information om hur den ska jobba genom förstärkt verklighet som minimerar risken för fel och gör att operatören snabbt kan börja arbeta.

– Genom ett förenklat sätt att programmera kollaborativa robotar kan operatörer själva utföra stora delar av robotprogrammeringen. Roboten kan programmeras genom taligenkänning och att operatören fysiskt förflyttar roboten vilket gör det lättare att programmera utan förkunskaper. Förstärkt verklighet gör så att operatören kan se hur den kan interagera med roboten, säger Oscar Danielsson.

 

Förstärkt verklighet ger operatören information där informationen behövs och i ett format som är snabbt och lätt för operatören att förstå. Det minskar tiden för upplärning och vid förändringar kan operatören få informationen på ett tydligt och minimalistiskt sätt.

Forskare vid demonstrator