Eye tracker hjälper dig till bättre gränssnittsdesign

Demonstratorn Eye Tracker på ASSAR riktar sig främst till företag som arbetar med gränssnittsdesign på olika sätt. Tekniken används till djupanalys av användarbeteende samt användbarhetsstudier. Med hjälp av tekniken kan man se var en användare fäster fokus på till exempel en webbsida.

Forskning och gränssnittsdesign

Idag används Eye Tracker-tekniken mycket inom forskning och inom gränssnittsdesign för att adressera problematiken kring hur användare fattar säkerhetsbeslut.

– Det kan röra sig om vad man tittar på i mejl, om man ser lösenordstips, och så vidare. Det kan även handla om huruvida användaren läser säkerhetsrelaterad information och hur länge man läser informationsmeddelanden och varningar. Vi försöker med hjälp av tekniken avgöra var en användare spontantittar, kan man säga, förklarar Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Bästa placeringen av säkerhetsinformation

Den här forskningen och demonstratorn kan till exempel hjälpa ett företag med rekommendationer om var man ska placera säkerhetsinformation och hur man ska placera den för att få ut bäst effekt.

– Den teknik som ligger bakom demonstratorn kan ge djupare data än när man bara frågar en användare om hur de upplever gränssnittet, säger Joakim Kävrestad.

Hur ser detta ut i praktiken?

Se en film som visar demonstratorn:


Är du intresserad av att veta mer om tekniken och testa demonstratorn?

Kontakta Joakim Kävrestad.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin