MANUWORK testar människa och robot i samarbete

I framtidens tillverkning kommer människor och robot att samarbeta, speciellt för tillverkning av produkter som är mycket konfigurerbara. Det kräver nya metoder och verktyg för designen och driften av optimerade arbetsplatser när det handlar om ergonomi, säkerhet, effektivitet, komplexitetshantering och arbetsglädje.

Forskningsprojektet MANUWORK fokuserar på att utveckla en integrerad plattform för hanteringen av framtidens tillverkande arbetsplatser. Forskningsprojektets fullständiga namn är ”Balancing Human and Automation Levels for the Manufacturing Workplaces of the Future” och har en demonstrator uppställd på ASSAR där forskning testas i praktiken.

– Manuwork är ett EU-finansierat forskningsprojekt som är ett samarbete mellan  Jernbro i Skövde, Högskolan i Skövde och Volvo Cars och ett gäng andra partners från andra europeiska länder. Här i Skövde har vi byggt upp en demonstrator där vi testar att montera en produkt tillsammans med kollaborativa robotar, säger Andreas Telander, Simulation Engineer på Volvo Cars.

En testdag fick 12 operatörer från Volvo Cars montering i Skövde instruktioner av Andreas Telander, Simulation Engineer på Volvo Cars och Ingemar Karlsson, doktorand vid Högskolan i Skövde. De 12 operatörerna fick fylla i ett formulär om sina förväntningar inför att arbeta med en kollaborativ robot och efter att de testat att samarbeta med roboten fick de också prova på att arbeta med AR-glasögon som gav information om robotens nästa rörelse. Efter testerna fick operatörerna fylla i sina upplevelser.

– Fördelen med kollaborativa robotar är att man slipper stora skyddsstängsel och stora maskinceller, så dels kan man minska ytan och dels kan man komma närmare produkterna med robotarna – och det blir lättare och attraktivare för människan att arbeta tillsammans med dem, säger Andreas Telander.

Tanja Lundberg berättar om MANUWORK-projektets demonstrator för besökare på ASSAR.

Läs mer om MANUWORK
Dela nyheten
twitter facebook linkedin