Simulator: Om betalsystemet kraschar

Inga betalningar kan göras, betalsystemet ligger nere. Inte bara där du är, utan i hela landet i tio dagar framåt. Vad händer när den här situationen uppstår? Blir det kris eller skulle situationen kunna hanteras?

I denna demonstrator kan du testa dig fram till vad som skulle hända om du satt vid makten och bestämde vilka åtgärder som skulle vidtas när betalsystemet kraschar i Sverige – och här kan du få en djupare förståelse om datorsimuleringens möjligheter.

Byggt fiktivt samhälle

”Om betalsystemet kraschar” är ett forskningsprojekt som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och har varit ett samarbete mellan forskare från Mittuniversitet, Linköpings universitet och företaget Combitech AB med Högskolan i Skövde som projektägare.

Kjell Edqvist och Christian Bergman testar spelet ”Om betalsystemet kraschar”.

För att få svar på vilka konsekvenser som uppstår vid ett långvarigt avbrott i betalsystemen har projektet utvecklat ett spel. I spelet drabbas ett fiktivt samhälle av en långvarig störning där kortbetalningar inte är möjliga under 10 dygn. Projektet har sedan bjudit in samhällsaktörer som fått spela spelet, totalt har det anordnats 21 speldagar i 14 län. Demonstratorn med det färdiga spelet finns nu som en demonstrator på ASSAR.

– Du som spelar ställs inför ett antal flervals-situationer som bildar ett beslutsträd med olika scenarier utifrån vad du svarar, säger Joeri van Laere, forskare vid Högskolan i Skövde.

Vill bidra med kunskap

Projektet lämnar efter sig goda råd för hur näringsliv, myndigheter, MSB och medborgare bör agera under en omfattande betalkris.

– Som speldeltagare bygger du upp en förståelse för vikten av samsyn mellan samhällsaktörer och blir bättre krishanterare. Forskningsprojektet visar att vi genom övning, samverkan, flera olika typer av betalningsalternativ och god kommunikation tar oss igenom en omfattande betalkris, vilket vi vill lära ut med hjälp av spelet, säger Joeri van Laere.


Se en reporter på SVT testa spelet


Kontakt

Är du och ditt företag intresserade av demonstratorn ”Om betalsystemet kraschar” och hur tekniken kan användas i er verksamhet? Kontakta Joeri van Laere på Högskolan i Skövde. Kontakta oss på ASSAR för att komma och testa just denna simulator.

Om betalsystemet kraschar
Dela nyheten
twitter facebook linkedin