Kompetensutveckling med Virtual Reality

Behöver du utbilda ny personal på ett visst moment? Eller är du rädd för att stå inför publik och hålla ett anförande? På ASSAR finns en demonstrator som visar hur VR kan användas för olika typer kompetensutveckling.

– VR står för ”Virtual Reality” och som teknik ger det möjlighet att öva oss på komplexa scenarier i filmrealistisk 360° VR där vi skapar en upplevelse som är så nära verklighet som möjligt att det leder till att den nya kunskapen “sätter sig i kroppen”, säger Joeri van Laere, forskare inom området vid Högskolan i Skövde.

Denna demonstrator ger dig möjlighet att testa två olika scenarier. Det första innebär att du arbetar på ett postkontor och ska sortera post i rätt fack. Den andra situationen är att stå och tala inför publik. Du kan välja om du vill att publiken ska vara vänligt inställda till dig eller negativa.

– Den här tekniken kan vara intressant för företag som ofta eller storskaligt behöver lära upp ny personal på att hantera en viss del av produktionen utan att störa pågående produktion. VR ger då en interaktiv utbildningsmiljö som kan vara väldigt kostnadseffektiv, säger Joeri van Laere.

Christian Bergman övar sig på att stå inför en kritisk publik med hjälp av Virtual Reality.

Kontakt

Är du intresserad av forskningen inom VR vid Högskolan i Skövde och möjligheterna för ditt företag? Kontakta Joeri van Laere. Är du nyfiken på att testa denna demonstrator kontaktar du oss på ASSAR.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin