Lean, simulering och optimering i kombination

Framtidens organisationer behöver kunna hantera komplexa system på ett flexibelt sätt och samtidigt ha innovationsförmåga. Det innebär att effektiv beslutsfattande när det gäller systemdesign och förbättring är och kommer att vara en viktig aspekt för att förbättra organisationens prestanda.

– Med tanke på de utmaningar som detta framtida scenario medför, kan traditionella managementfilosofier behöva anpassa sig till nya tekniska framsteg. Därför fokuserar min forskning på hur lean, simulering och optimering kan kombineras för att stödja beslutsfattare vid design och förbättring av system. Dessa kan omfatta hela spektrumet från utvärderingen av taktiska förbättringar, till utformningen av nya system på strategisk nivå. Denna kombination kan också vara till nytta för att ge utbildning i lean-principer och för att underlätta diskussioner i kontinuerliga förbättringsprojekt. En ram och en handbok för att styra organisationer har utvecklats som resultat av forskningen, säger Ainhoa Goienetxea vid Högskolan i Skövde.

Denna demonstrator lyfter fram de fördelar som en kombination av lean, simulering och optimering, kommer att ge lean-utövare, men också till simuleringsutövare. Det framhäver till och med de utmaningar som beslutsfattare står inför när de försöker bestämma sig under osäkra och komplicerade scenarier och hur den typiska trial-and-error-metoden av lean kan dra nytta av att inkludera simulering och optimering.

– Min demonstrator försöker sammanfatta de viktigaste koncept av min forskning för allmänheten och det kan särskilt vara intressant för dem som arbetar med systemdesign och förbättring, såsom: produktionsledare och tekniker, kontinuerliga förbättringsledare, lean-ingenjörer, simuleringsingenjörer, konsulter i lean och/eller simulering i något sammanhang (tillverkning, hälso- och sjukvård, konstruktion, etc.), såväl som för forskare, säger Ainhoa.