Multimålsoptimering av produktionssystem

Den här demonstratorn ska efterlikna ett investeringsscenario inom tillverkningsindustrin. Du är en chef som fått i uppdrag att ta fram förslag på hur tillverkningstakten kan ökas. Du har bestämt dig för att använda en optimeringsalgoritm för att leta efter de lösningar som ger bäst avvägning mellan investeringskostnad och driftkostnad. Din uppgift är nu att hitta de bästa lösningar genom att konfigurera optimeringen på rätt sätt.

En optimeringsalgoritm har styrparameterar som bestämmer hur den letar efter den bästa lösningen på ett problem.

– Min demonstrator har två huvudsyften. Dels ska den öka förståelsen för hur en optimeringsalgoritm fungerar genom att låta användaren få experimentera med styrparametrarna. Men den ska även att visa på hur svårt det kan vara att manuellt justera styrparametrarna. Den här demonstratorn låter användare på ett enkelt och snabbt sätt experimentera med en optimeringsalgoritm, säger Martin Andersson, forskningsassistent på Högskolan i Skövde.