Underhållsekonomi

Denna demonstrator är en ”management flight simulator”, där du blir ansvarig för underhållsbudgeten och måste leverera till företagets helhetsresultat. Inom dessa ramar påverkar du olika policies som kan utveckla underhållsresultat.

– Demonstratorn erbjuder ett helikopterperspektiv som komprimerar många år till några minuter. Det gör att du kan få en uppfattning om trögheterna i systemet i förhållande till din bild av hur man ska uppnå teoretiskt optimala policies. Du kan också analysera modellen och dess parametrar. Vidare finns den tillgänglig för nedladdning och kan köras med gratis mjukvara från Vensim, säger Gary Linnéusson.

Problemet som demonstratorn bemöter är svårigheten att hantera egenskaper som kräver långsiktighet i det kortsiktiga ekonomiska paradigmet.

– Vad betyder det? Att förbättra det underhåll som bedrivs kräver både förändring av vilka underhållsmetodiker som används, för att uppnå en mer planerad och lönsam tillvaro, och hur dessa metodiker påverkar utrustningarnas hälsostatus, där också det använda humankapitalet påverkar resultatet. Så att utveckla underhållsarbetet är komplext och kräver att man tar hänsyn till olika interagerande enheter i systemet. För att hantera detta krävs simulering, och trots demonstratorns begränsade omfattning ger den en möjlighet att uppleva en del av förhållanden från verkligheten, säger Gary Linnéusson.

Att använda “management flight” simulatorer är ett sätt att erbjuda interaktion med underliggande modell, detta är en helt ny demonstrator för att studera dynamiken inom underhåll och dess ekonomiska konsekvens, ingen tidigare forskning har presenterat en modell som kan simuleras med detta perspektiv.