Virtual Ergonomics

Ergonomi syftar till att produkter och system designas utefter människans förutsättningar. Målet är god hälsa och designlösningar som fungerar väl på en systemnivå. Vid demonstratorn visas och undersöks hur modern teknik kan användas för att stödja användarcentrerad design inom produkt- och produktionsutveckling, samt hur modern teknik kan användas för att utvärdera ergonomi i verklig miljö, t ex hur det är att arbeta vid en monteringsstation. Vissa arbeten i industrin kan vara påfrestande för människan och god ergonomisk design och goda hjälpmedel kan förbättra arbetet både vad gäller hälsa och effektivitet.

Högskolan i Skövde bedriver forskning om metoder och verktyg för användarcentrerad design och proaktiv ergonomi. Vid den här demonstratorn kan ett företag exempelvis få hjälp med ergonomimätning och ett exempel på ett hjälpmedel som utvärderas här är exoskelett. Exoskelett kan beskrivas som ett bärbart hjälpmedel som syftar till att underlätta arbete, i synnerhet lyftarbete eller arbete över axelhöjd. Det exoskelett som används i demonstratorn är Paexo Shoulder.

Användarcentrerad approach

– Vi har en användarcentrerad approach när vi testar och utvärderar ergonomiska hjälpmedel och använder oss t ex av rörelsesensorer, smarta textilier och virtuell simulering. Tillsammans med experter inom ergonomi kan vi på så sätt hitta hållbara lösningar för framtidens industri, säger Dan Högberg, Professor i integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde.

En mer hållbar produktion

Genom att arbeta proaktivt med ergonomi vid utformning av produkter och arbetsstationer, och analysera ergonomiska förhållanden i verklig miljö, kan rätt lösningar väljas för en mer hållbar produktion. Vid ett besök vid demonstratorn kan man till exempel gå igenom:

  • Hur ergonomisimuleringsverktyg kan stödja ergonomisk design.
  • ”Digital twin”-lösningar inom ergonomiområdet.
  • Tekniker för automatiserad mätning av ergonomiska förhållanden.
  • Hur det är att använda exoskelett vid arbete.

 

Se en film som visar demonstratorn:


Är du intresserad av att komma och besöka denna demonstrator?

Kontakta Francisco Garcia Rivera

 

Dela nyheten
twitter facebook linkedin