Miljöoptimerad produktion

Den här demonstratorn består av en stor touch-skärm med tillhörande spel. I spelet kan du göra en simulerad livscykelanalys på din produkt. Resultatet visar vilken miljöpåverkan tillverkningsprocessen kan ha och vad du kan göra för att förbättra hållbarhetsaspekten i din produktion.

– Min demonstrator identifierar och utvärderar förbättringar som gör att miljöpåverkan kan minskas i tillverkningsindustrin. Jag studerar produktionsprocessens hela livscykel, från materialutvinning till dess att produkten är uttjänt, säger Yu Liu, forskningsassistent på Högskolan i Skövde.