Simuleringsbaserad optimering av fabrikslayouter

Målet med denna demonstrator är att sammanfatta fördelarna, metodiken och resultaten av modellering av komplexa produktionssystem och deras fabrikslayouter. Resultaten kan användas av beslutsfattare för att tillämpa förändringar och anpassningar i systemet med tanke på bolagets mål på kortare och längre sikt.

– I min forskning tar jag hänsyn till faktorer som rör både produktionen och logistiksystemet och försöker att hitta en optimal helhetslösning. Genom de lösningar som jag utvecklar kan industrin utvärdera olika upplägg på sina produktionssystem redan på konceptstadiet och säkra att det valda upplägget bidrar till att uppfylla företagets målsättningar. I min demonstrator visar jag hur koncepten som jag använder i min forskning fungerar, säger Enrique Ruiz Zúñiga.

Denna demonstrator är en del av ett forskningsprojekt med målet att modellera olika typer av produktionslinjer och logistiksystem för att stödja förbättringen av en svensk vattenpumpstillverkare, Xylem Water Solutions. I denna demonstrator presenteras, analyseras och jämförs simuleringsmodeller av olika produktionslinjer för små och medelstora pumpar och jämförs med verkligheten.