Simuleringsbaserad optimering av produktionssystem

Den här demonstratorn visar med hjälp av legobilar och figurer det svåra med att effektivisera en produktionslinje utan hjälp av simulering och optimering. Användaren placerar legofigurer som motsvarar en montör på åtta olika monteringsstationer. När användaren placerat en montör på alla åtta stationer simuleras upplägget och en siffra på antalet tillverkade bilar visas samt om företaget gick med vinst eller inte. Uppdraget för användaren är att prova olika kombinationer för att hitta den som ger högst vinst. Detta är tidskrävande vilket påvisar vinsten med ett verktyg som gör detta automatiskt.

I denna demonstrator visas en fiktiv tillverkningslinje för montering av bilar och där användaren ska hjälpa till att placera ut buffertplatser samt montörer med olika erfarenheter för att maximera antalet monterade bilar.

– I min forskning utvecklar jag en mjukvara som underlättar för industrin att använda simuleringsbaserad optimering och tillgängliggör tekniken på ett enkelt sätt. Jag studerar också hur kunskap automatisk kan utvinnas från optimeringarna och visualiseras för beslutsfattare. I min demonstrator visar jag värdet av simuleringsbaserad optimering och hur effektivt ett produktionssystem kan optimeras med hjälp av min mjukvara, säger Ingemar Karlsson, forskningsassistent vid Högskolan i Skövde.

Demonstratorn påvisar hur svårt det är att manuellt analysera en produktionslinje för att få den bästa prestandan utan någon form av verktyg som simulering och optimering.