Virtuell simulering för kompetensutveckling

På ASSAR finns flera demonstratorer som visar hur virtuell simulering kan användas för kompetensutveckling av personal. En av demonstratorerna är en körsimulator där du kan öva dig på att köra bil, lastbil eller blåljusfordon.

– Virtuell simulering kan användas exempelvis för framtida rekryterings- och utbildningsbehov genom att med en interaktiv utbildningsmiljö skapa kostnadseffektiva, kraftfulla utbildningskoncept som snabbt kan utbilda personal i specifika kunskapsområden, säger Joeri van Laere vid Högskolan i Skövde.

Utbildning med hjälp av virtuell simulering

Joeri van Laere är forskare inom området och har bland annat drivit forskningsprojektet Virtuell simulering för träning av räddningstjänsten, där man tränat personal på möjliga scenarier vid brand och olyckor. I forskningsprojektet undersökte man hur man kunde fastställa att utbildningsmål realiseras med virtuell simulering på ett helt annat sätt än i traditionell övning på övningsfält.

– Med den här körsimulatorn kan man öva sig på att köra i trånga utrymmen, man kan hålla koll på sin utveckling som förare, man kan bygga upp en hinderbana och koppla ihop simulatorn med eye-tracking-teknik för att se hur ögat samlar information från skärmarma, så möjligheterna är otroligt många och går att skräddarsy efter olika behov, säger Joeri van Laere.

Johan Gustavsson på räddningstjänsten tränar möjliga scenerier vid en utryckning med hjälp av bilsimulatorn.

– Med virtuell simulering kan man träna en större variation och komplexitet av händelser, samtidigt som personal kan delta från hemorten utan att behöva resa. Om fler kompetensutvecklar sig på ett mer flexibelt sätt, det vill säga med virtuell simulering, kan mängdträning realiseras genom att träna oftare i kortare pass. Forskningsprojektet har fokuserat på hur instruktörer ska agera för att använda virtuell simulering framgångsrikt, säger Joeri van Laere.

Kontakt

Är du och ditt företag intresserade av hur virtuell simulering kan användas i er verksamhet? Kontakta Joeri van Laere på Högskolan i Skövde. Kontakta oss på ASSAR för att komma och testa just denna simulator.

Läs mer om virtuell simulering för träning av räddningstjänsten
Dela nyheten
twitter facebook linkedin