Eye tracker

Demonstratorn Eye Tracker riktar sig främst till företag som arbetar med gränssnittsdesign på olika sätt. Tekniken används främst till djupanalys av användarbeteende samt användbarhetsstudier. Med hjälp av tekniken kan man se var en användare fäster fokus och när användare har svårt att veta vad de ska göra.

Forskning och gränssnittsdesign

Idag används Eye Tracker-tekniken mycket inom forskning och inom gränssnittsdesign.

– Den här tekniken adresserar problematiken kring hur användare fattar säkerhetsbeslut. Det kan röra sig om vad man tittar på i mejl, om man ser lösenordstips, och så vidare. Det kan även handla om huruvida användaren läser säkerhetsrelaterad information och hur länge man läser informationsmeddelanden och varningar med mera. Vi försöker avgöra var en användare spontantittar, kan man säga, förklarar Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Bästa placeringen av säkerhetsinformation

Den här forskningen och demonstratorn kan tala om för ett företag vad man ska placera säkerhetsinformation och hur man ska placera den för att få ut bäst effekt. Som teknikdemonstrator riktar den sig till företag som jobbar med gränssnittsdesign på något sätt.

– Den teknik som ligger bakom demonstratorn kan ge djupare data än när man bara frågar en användare om hur de upplever gränssnittet, säger Joakim Kävrestad.

Är du intresserad av att veta mer om tekniken och testa demonstratorn?

Kontakta Joakim Kävrestad.