Flaskhalsoptimering av produktionssystem

Den här demonstratorn visar hur simuleringsbaserad optimering kan användas för att identifiera var flaskhalsarna i ett produktionssystem finns och även vad som orsakar dem. Det kan röra sig om för långa processtider, för låg tillgänglighet eller för långa reparationstider. Genom denna kunskap kan industrin förbättra sina produktionsprocesser och bli mer effektiv.

– Med min demonstrator kan man med säkerhet fastställa och rangordna flaskhalsar och dess orsaker i syftet att driva ett så effektivt förbättringsarbete som möjligt, säger Jacob Bernedixen, forskningsassistent vid Högskolan i Skövde.

Tekniken i denna demonstrator är dock inte begränsad till produktionssystem utan fungerar för alla system som kan simuleras och som har flaskhalsar, t.ex. sjukvården.

– Kombinationen av simulering och optimering för flaskhalsdetektering är i sig relativt nytt, men det unika i demonstratorn är den kontinuerliga visualiseringen av hur optimeringen letar sig fram till den slutgiltiga rangordningen av flaskhalsarna, säger Jacob Bernedixen.