Våra teknikområden

ASSAR fokuserar på sju teknikområden som tillsammans skapar förutsättningar för att möta de globala trenderna som definierats i Smart industri utifrån Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige.

Produktionsutveckling

Automationsutveckling

Tillverkningsprocesser

Människan i produktionen

Elektromobilitet

Innovations- & teknikutveckling

Logistik

Vill du veta mer om ASSAR?

Och vad ASSAR kan göra för dig och ditt företag?