Examensarbetet på Skövdeföretaget gav ingenjörsstudenterna jobb

När det var dags för examensarbete letade maskiningenjörsstudenterna Anna Pettersson och Niels Harmsen efter samarbetspartner. Anna hade genom uppdrag på Högskolan tidigare haft kontakt med Cejn och Skövdeföretaget hade en spännande uppgift med fokus på hållbarhet. Nu är examensarbetet klart och båda studenterna har blivit erbjudna jobb på företaget.

Anna Pettersson och Niels Harmsen har gått i samma klass, men ändå var det mer en slump att de bestämde sig för att skriva ex-jobbet ihop. Båda hade först tänkt att göra examensarbetet på egen hand, men så tyckte en kompis att de både skulle jobba bra tillsammans. Och så blev det. När duon tog kontakt med olika företag inför ex-jobbet fastnade de för ett utvecklingsarbete som Cejn presenterade och behövde hjälp med.

– Det handlar om autofrettage. Teoretiskt kan man säga att det är en metallbearbetningsprocess för att förlänga livslängden för en viss komponent. Man utsätter en komponent för mer tryck än den klarar så den deformeras, men skapar på så sätt tryckspänningar vilket kan leda till att materialet blir starkare och håller längre. En optimering av metaller genom högtrycksspänning, förklarar Niels.

Exjobb ökar livslängden på Cejns produkter

Cejn AB ser ett stort värde i att samarbeta med Högskolan i Skövde de ex-jobbare som ska ut och applicera sin kunskap i verkligheten.

– Det finns flera värden i att ta emot ex-jobbare. Bland annat får vi möjlighet att utöka samarbetet med Högskolan, vi får tillgång till unga medarbetare som har en liten annan syn på våra problemställningar samt att vi kan genomföra projekt som inte annars skulle bli prioriterade. Anna och Niels har lagt grunden för ett intressant teknikområde där vi ser att vi kan öka livslängden på våra produkter, säger Kenneth Kjellberg, divisionschef för engineering och HP på Cejn.

Krävs inte mycket för att ta emot ex-jobbare

– Om man som företag har tankar på att anställa nya medarbetare är exjobb ett väldigt bra sätt för båda parter att lära känna varandra, där har vi haft väldigt positiva erfarenheter i rekryteringen av medarbetare. Som företag krävs inte speciellt mycket för att ta emot ex-jobbare. Vi har avsatt tid för handledning och i Anna och Niels fall tillverkning och laboratorietestning av provobjekt, avslutar Kenneth.

Beräkningar och praktiskt arbete

Han konstaterar att arbete med hållbarhet nästan varit som ett kursmål under maskiningenjörsutbildningen på Högskolan så att jobba med att öka livslängden hos en komponent, kändes verkligen helt rätt.

– Vi har haft väldigt mycket användning av det vi har läst även om vi under utbildningen bara skrapat på ytan på vissa delar. Men nu fick vi applicera kunskaperna på något verkligt och det skapar en förståelse på ett helt annat plan. Det var väldigt kul att få djupdyka i ett ämne och se en helhet, konstaterar Anna.

Under vårterminen har Anna och Niels delat sin studietid mellan industriföretaget och Högskolan, och på så sätt både jobbat praktiskt på företaget, och mer teoretiskt med beräkningar i olika program på Institutionen för ingenjörsvetenskap.

– Vi har byggt ett simuleringsprogram här på Högskolan och sen genomfört experimenten på Cejn. Genom simuleringsprogrammet kunde vi först beräkna vilken spänning som var rimlig eller inte, för olika metaller. Det har verkligen varit kul att kunna se verkliga saker i experimenten, säger Anna.

Jobb till eftertraktade ingenjörer

Maskiningenjörsstudenterna konstaterar att ex-jobb i samarbete med företag har väldigt många fördelar.

– Företaget lär känna oss, ser hur vi jobbar och hur vi funkar i gruppen. Och vi lär oss mer om företaget och lär känna personalen.

På Cejn fanns det redan i början av våren en tjänst som trainee produktutvecklare/konstruktör.

– De hade ambitionen att anställa en ny person, men vi kände båda att vi kunde tänka oss att jobba där men det var som sagt en tjänst. Men i maj fick vi höra att de kunde erbjuda oss båda tjänster och det var ju fantastiskt roligt, berättar Niels.

I höst, efter några månaders föräldraledighet, kommer Niels att börja jobba på företaget. Anna däremot hade redan tackat ja till en annan tjänst och återvänder till sin tidigare arbetsgivare Volvo.

– Innan jag började plugga jobbade jag fem år Volvo Powertrain och en del av tiden som lagledare, det var faktiskt där jag insåg att jag skulle läsa till ingenjör. Nu ska jag istället jobba på Volvo Cars och har fått en tjänst som Flow Productivity Engineer.

Totalt har de båda tillsammans fått fem olika erbjudande om ingenjörsjobb.

– Det känns fantastiskt kul att vi har fått så många jobbmöjligheter innan vi ens har slutat på ingenjörsutbildningen. Det är också många av våra klasskamrater som har fått jobb här i Skövde, säger de.

Några råd till de som funderar på att läsa till ingenjör?

– Ja, läs för det är det roligaste som finns, säger Niels.

– Tro på dig själv, du klarar det, säger Anna. Det är jättebra att jobba tillsammans. Man motiverar, pushar och hjälper varandra genom utbildningen och våga utmana dig själv, konstaterar Anna.

Niels flyttade till Sverige 2014 och hade då påbörjat en civilingenjörsutbildning hemma i Holland. Men en modellkarriär gjorde att han pausade studierna.

– Sen hade reglerna ändrats så jag kunde inte tillgodoräkna mig så mycket som jag hade tänkt. Så på Högskolan började jag med att läsa Naturvetenskapligt- och tekniskt basår och det var en bra ingång. Som ingenjör jobbar man väldigt sällan ensam utan är en del av ett projekt, så mitt råd är jobba ihop med andra. Sen får man en väldigt bra relation med lärarna här på Högskolan och mycket personlig hjälp, säger Niels.

Läs mer om de olika ingenjörsutbildningarna
Läs mer om Naturvetenskapligt- och tekniskt basår

Dela nyheten
twitter facebook linkedin