Exjobb – ett värdefullt sätt att samverka med Högskolans studenter

Många studenter vid Högskolan i Skövde gör sitt examensarbete i samverkan med näringslivet. Det finns många fördelar både för studenten och samverkansparten; som till exempel nya perspektiv, kompetensöverföring och insikter för båda parter.

Vi har pratat närmre om detta med Jesper Holgersson, lektor i informationssystemutveckling och Göran Adamsson, lektor i automatiseringsteknik. Båda jobbar mycket med att para ihop studenter från Högskolan i Skövde med det omgivande samhället inför sina examensarbeten.

Vad finns det för fördelar för studenten att göra sitt exjobb i samverkan med näringslivet, och vice versa?

– En fördel är att studenten ofta har mycket enklare att komma åt rätt data/datakällor när exjobbet görs inom en organisation. Data kan i detta fall vara nyckelpersoner med rätt kompetensprofil som kan intervjuas eller medverka i någon form av utvärdering. Data kan även innefatta olika rådata som kan användas för att utveckla experiment av olika form beroende på vad exjobbet syftar till. Ett exempel är rena prestandatester där två olika programmeringsspråk jämförs avseende ett antal faktorer för att avgöra vilket som passar bäst givet ett behov som företaget har, säger Jesper Holgersson.

– I de fall examensarbeten genomförs i samverkan med företag skapas ofta ett kraftfullt mervärde för båda parter. Som företag eller organisation kan man dra nytta av en högskoleutbildad students kunskap för att lösa ett existerande problem. Företaget får hjälp med kvalificerad problemlösning samtidigt som studenterna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkligheten. För studenten är det en värdefull erfarenhet att få använda sina teoretiska kunskaper och arbeta med ett verkligt, omfattande projekt, samtidigt som företag kan visa sig attraktiva arbetsgivare för dagens studenter, säger Göran Adamson.

Nya perspektiv av sin dagliga verksamhet

– För företaget finns flera fördelar, säger Jesper Holgersson, och punktar upp dem:

  1. Många företag kommer till mig för att få tips om ”bra” studenter som de vill träffa för att eventuellt anställa. Ett exjobb innefattar sex månader där både företag och student kan lära känna varandra inför en eventuell kommande anställning.
  2. Företaget kan få hjälp med nya perspektiv på frågor de kämpar med i sin dagliga verksamhet som i sin tur kan leda till nya kunskaper och insikter.
  3. Företaget kan få olika aspekter av sin verksamhet genomlysta och utvärderade av en student som ställer frågor om saker som ingen tidigare funderat speciellt mycket över utan som bara sker för att det alltid sett ut på ett visst sätt.

Vad behöver man som företag bidra med och tänka på för att kunna samverka med en student?

– Det är viktigt att studenten har en kontaktperson som har tid för att diskutera med studenten, både rörande företagets önskemål och studentens önskemål. Det är viktigt att studenten har en bra kontaktyta in emot företaget så att tillgång till olika typer av data och kunskapskällor går att komma åt enligt de förväntningar studenten och företaget har. Ju mer resurser ett företag hinner lägga på ett exjobb desto mer kan företaget i regel förvänta sig tillbaka, säger Jesper Holgersson

– Företaget behöver presentera en relevant problemställning och tillhanda hålla en företagshandledare, vars roll främst är att vara uppdragsgivare, bollplank och stöd, och att visa intresse och ställa upp när så behövs. Tidsåtgång för företagshandledaren är sällan omfattande, då huvudhandledaren på Högskolan har huvudansvaret för studenternas handledning, genom regelbundna träffar och diskussioner, säger Göran Adamson.

Hur kommer jag som företag i kontakt med Högskolans studenter?

Högskolan i Skövde har lanserat en Exjobbsportal som gör det lättare för näringslivet att samverka med Högskolans studenter. Från och med den 1 november och fram till mitten av februari är den period då studenter aktivt söker nya exjobb inför våren, men Exjobbsportalen kommer att hållas uppdaterad året om och fortsätta utvecklas.

INSPIRATION

En student från Högskolan i Skövde som gör sitt exjobb kan exempelvis stötta ditt företag inom produktionsutveckling, dataanalys, beslutsstöd eller produktutveckling.

Fem lyckade examensarbeten i samverkan med näringslivet

1. Studenter bidrar till produktutveckling på EriksIndustrier

 

2. Lyckat studentprojekt med Skara Sommarland

 

3. Intelligent automation i samarbete med Volvo

 

4. Produktutveckling av gipsavskiljare i samarbete med Furhoffs

 

5. Produktionsingenjörer minskar väntetider för operationer på SkaS

 

Högskolans exjobbsportal
Dela nyheten
twitter facebook linkedin