Studenten Martin i Portalen

Från sjuksköterska till ingenjör

Martin Birtic läser sin sista termin på Produktionsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde och är snart på väg ut i arbetslivet. Han har alltid haft ett starkt teknikintresse, och det var därför han valde att plugga till Produktionsingenjör, men först utbildade han sig faktiskt till sjuksköterska.

– Ja, jag började med att plugga till sjuksköterska eftersom jag hade ett stort intresse för människor och psykologi, men sen svängde mitt intresse över till tekniksidan. Dessutom såg prognoserna för högskoleingenjörer väldigt bra ut och jag tyckte den forskningsspets som fanns i Skövde lät intressant och hoppades på en närhet till forskningen i min utbildning, säger Martin.

Martin beskriver utbildningen till produktionsingenjör som en bra bas att stå på. Han upplevde studietakten som hög, och matematiken som en utmaning, men även att det fanns mycket stöd på skolan i form av seminarier, matematikrum och andra elever. Studierna bestod inte bara av föreläsningar och tentamen, utan även av labbmoment och inspirerande seminarier.

– Vår klass var relativt liten och vi hade bra sammanhållning, vilket var ett bra stöd genom studierna. Själv gillar jag att utmana mig själv, så jag tog även några nätbaserade kurser under studietiden, säger Martin.

Stora möjligheter inom teknik

– Det var många olika aspekter som gjorde att jag började plugga till ingenjör, men centralt är att jag ser stora möjligheter inom teknik och jag tror att vi kommer att uppleva stora tekniska framsteg inom min livstid. Se bara vad som hänt de senaste åren, för 15 år sedan fanns inte smarta telefoner – som vi inte kan tänka oss att leva utan idag, säger Martin.

Martins intresse för teknisk utveckling har gjort att han hela tiden följer vad som händer inom teknikområdet och inom teknikforskningen även på fritiden. Han älskar programmering och skriver nu sitt examensarbete på Högskolan i Skövde i ett forskningsprojekt som handlar om automation och hur man kan skapa standarder för olika emuleringsmjukvaror.

Framtidsplaner

– Jag ser en spännande teknologisk framtid framöver och den vill jag vara med och utveckla från insidan. Sen tycker jag också det är intressant att se teknik ur ett samhällspolitiskt perspektiv, som hur vi kommer att organisera oss framöver då risken finns att många arbeten blir automatiserade och hur man möter det på ett bra sätt som samhälle, säger Martin.

Läs mer om utbildningen
Dela nyheten
twitter facebook linkedin