Man med mobiltelefon vid fönster

Mobilapp för framtidens operatörer

Forskare från Högskolan i Skövde har i samarbete med Volvo Group Trucks Operations (GTO) tagit fram en ny IT-lösning med tillhörande mobilapp som ska optimera produktionen och locka unga operatörer till industrin.

Som operatör arbetar man ofta områdesindelat idag, vilket kan bli ineffektivt och skapa ojämn arbetsbelastning. Med ny teknik som tagits fram i forskningsprojektet Young Operator 2020 (YOU2), jämnar man ut arbetsbelastningen mellan operatörerna i ett arbetslag och skapar högre flexibilitet. Mobilappen har också som syfte att öka lagandan och attrahera en ny generation operatörer in på fabriksgolvet.

– Det vi har gjort i det här projektet är att ta fram tre olika IT-lösningar, berättar Anna Syberfeldt, biträdande professor i ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Det rör sig om datainsamling, optimering och användargränssnitt. Det vi använder lösningarna till är att samla in stora mängder data från olika datakällor i produktionen. Den information som vi samlar in använder vi sedan för att optimera arbetsflödet.

Man som pratar med kvinna med mobilapp i handen.

Ytterligare mål med projektet YOU2 har varit att skapa bättre förutsättningar för upplärning av nya operatörer och att underlätta förbättringsarbete genom lättare planeringsstöd för operatören.

Operatörer och forskare i samarbete

Den nya IT-lösningen betyder att varje operatör har en smart telefon med en mobilapp som talar om hur arbetsdagen ser ut; exempelvis vad operatören ska utföra och i vilken ordning. Om det dyker upp något som behöver åtgärdas akut, meddelar appen det genom vibration och ett meddelande. Operatörerna på Volvo GTO har själva varit med och designat mobilappen och utformningen är baserad på Artificiell Intelligens.

– För oss är det viktigt att sätta framtidens operatör i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. Nyttan vi ser med ett beslutsstödsystem är en jämnare arbetsbelastning och en bättre möjlighet att kunna planera sin dag. Genom detta projekt vill vi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och följa den teknikutveckling som sker i samhället, säger Michael Bremert, projektledare vid Volvo GTO.

– Högskolan i Skövdes forskning ligger i framkant när det gäller optimeringslösningar med stora datamängder, och genom att samverka nära med industrin i ett projekt av den här kalibern skapar vi tillsammans stor industrinytta. Dels får industrin en bättre arbetsmiljö och kan attrahera unga människor till fabriksgolvet och dels så får vi forskare möjlighet att utvärdera vår forskning ”in action” i industrimiljö, säger Anna Syberfeldt.

Mer information om projektet
Dela nyheten
twitter facebook linkedin