Pamela Ruiz Castro, forskarassistent vid Högskolan i Skövde

Sitter du bekvämt?

Forskare vid Högskolan i Skövde samarbetar med fordonsindustrin för att utveckla en mjukvara som hjälper designingenjörer att förbättra ergonomin i bilar och lastbilar. Projektet heter Virtual Driver Ergonomics.

– I ett sådant här projekt är alltid slutanvändaren i fokus. Hur kan vi förbättra och utveckla ergonomin för den som kör mycket? Till exempel om du arbetar som lastbilsförare och tillbringar dagar eller veckor i ditt arbetsfordon. Det här projektet hjälper oss att förstå hur man designar ett fordon som stödjer förarens olika rörelsemönster, säger Pamela Ruiz Castro, forskarassistent vid Högskolan i Skövde.

Målet med projektet Virtual Driver Ergonomics är en mjukvara som är användarvänlig och som förenklar simuleringsprocessen för designingenjörer. Mer specifikt fokuserar man på hur man möjliggör snabba simuleringar av körrutiner, ergonomiutvärderingar och jämförelser av olika designalternativ.

– Från vår sida, som forskare, är målet att utveckla mjukvaran IPS IMMA (Industrial Path Solutions, Intelligently Moving Manikins) med den input som vi får från industriföretagen. Deras återkoppling är väldigt värdefull för oss och hjälper oss att förstå vad fordonsindustrin verkligen behöver från en sådan här typ av mjukvara, säger Pamela Ruiz Castro.

IMMA modellerar upp människor digitalt

Mjukvaran, IPS IMMA, är ett verktyg som digitalt modellerar upp en människa och testar interaktionen mellan människa och produkt eller människa och system. Mjukvaran tar hänsyn till att människor av olika storlek rör sig på olika sätt för att utföra en uppgift. Med mjukvaran kan en produkt- eller produktionsutvecklare på ett enkelt sätt se vilka eventuella konsekvenser en designförändring skulle få för slutanvändaren. Man kan också se om förändringen skulle försämra produkten eller arbetsplatsen, till exempel.

– Bilindustrin är en snabbrörlig marknad med snabbt förändrade kundbehov och det är viktigt att vi har verktygen för att förstå vilken inverkan ett beslut eller koncept har för kunden  tidigt i designprocessen.  Vi behöver ett verktyg där vi virtuellt kan utvärdera och visualisera användarbarheten i en mängd olika bilmodeller på ett effektivt och tillitsfullt sätt. Volvo Cars arbetar alltid människocentrerat och i det här projektet har vi möjlighet att tillsammans utveckla en mjukvara där användarbarheten och användaren är i fokus, säger Pernilla Nurbo, Technical Leader Ergonomics på Volvo Cars.

Skisser av ergonomi på en anslagstavla

Forskarna är mellanhanden

Pamela, som är en av medlemmarna i forskargruppen User Centred Product Design vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde, beskriver Högskolans del i projektet som ”mellanhanden”:

– Vi är länken mellan mjukvaruutvecklarna och fordonsindustrin, vilket är väldigt intressant. Vi kan tillhandahålla mjukvaruutvecklarna med data, som till exempel resultat från rörelsesensorer, och tillsammans kan vi utvärdera hur informationen kan användas. Vi arbetar nära fordonsindustrin och försöker överföra deras behov till verktyget. Sen testar vi mjukvaran, och företagen testar mjukvaran. Den här repeterande processen leder till nya versioner av mjukvaran, ny fordonsdesign, och i slutändan till förbättringar för slutanvändaren, det vill säga förarna. Utvecklingsprocessen av mjukvaran är ganska snabb, vilket är stimulerande för oss som forskare, och det är också väldigt värdefullt för de deltagande företagen att de kan påverka verktygets utveckling, säger Pamela Ruiz Castro.

Läs mer om Virtual Driver Ergonomics
Dela nyheten
twitter facebook linkedin