Hand vid dator och 3D-skrivare.

Hjälper företag att öka informationssäkerheten

Marcus Nohlberg, lektor i datavetenskap och Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi, båda vid Högskolan i Skövde, forskar om informationssäkerhet. Under tre tillfällen i vår kommer de att dela med sig av sina kunskaper till lokala företag på ASSAR.

Workshopserien, som sker inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena,  riktar sig till små och medelstora företag som vill öka informationssäkerheten i sin verksamhet. Många verksamheter tar, eller riskerar att ta, skada på grund av bristande säkerhet. Det kan exempelvis handla om så kallad ransomware som krypterar företagets information, en hårddisk som går sönder eller lösenord som kommer i fel händer. Workshopserien syftar till att öka förståelsen för de hot som finns och ge kunskap om hur man med enkla medel kan motverka dem.

Marcus Nohlberg, lektor i datavetenskap och Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi, båda vid Högskolan i Skövde.

– Enkelt kan man säga att det handlar om att öka sin informationssäkerhet med så liten ansträngning som möjligt. Vi brukar jämföra det med att du inte behöver köpa ett larm för två miljoner för att skydda en banan, och lite samma sak är det med informationssäkerhet – med väldigt enkla medel kan du göra mycket för att öka informationssäkerheten, säger Joakim Kävrestad.

Säkerhet i tre steg

De tre workshopparna kommer att hållas under februari, mars och april. Steg för steg ska företagen lära sig om hur de med enkla medel kan förbättra sitt informationssäkerhetsarbete.

Under första workshoppen ligger fokus på det företagen har som är värt att skydda – det vill säga deras informationstillgångar. I steg två kommer företagen att få göra en riskanalys för att se vad som kan hända hos just dem. I den tredje delen kommer de att få ta del av verktyg för ett säkrare beteende i verksamheten och få lära sig hur de på bästa sätt kan kommunicera ut förbättringarna till alla medarbetare.

För att säkerställa sin egen överlevnad

Vid varje tillfälle kommer deltagarna att få en kortare inledande föreläsning, men sedan handlar det mycket om att enkelt och konkret arbeta utifrån sin egen verksamhet, med Marcus Nohlberg och Joakim Kävrestad som stöd.

– Att känna till det grundläggande och veta hur man skyddar sig mot de vanligaste säkerhetshoten handlar i grund och botten om att säkerställa sin egen överlevnad. För oss som forskare är det så klart både givande och roligt att kunna bidra till att öka den här kunskapen hos industrin som möter dessa utmaningar i sitt dagliga arbete, säger Marcus Nohlberg.

ANMÄLAN TILL WORKSHOPSERIEN
Dela nyheten
twitter facebook linkedin