Ingenjörsstudenter skapar jobbmöjligheter i Sydafrika

Martin Karlgren och Marcus Berglund läser båda till ingenjör vid Högskolan i Skövde och är inne på sin sista termin. Under vårterminen har de varit i Sydafrika för att, som examensarbete, hjälpa ett lokalt företag med en ny maskin som i förlängningen ska kunna skapa fler jobbmöjligheter för lokalbefolkningen.

Efter att ha besökt en informationsföreläsning om utlandsstudier väcktes en tanke i Martin Karlgren och Marcus Berglund, som läser Designingenjörsprogrammet respektive Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Båda insåg att de ville lära sig om andra kulturer, utmana sig själva och vässa CV:t inför framtida arbetsgivare.

Åkte med hjälp av MFS-stipendiet

De hörde talas om det SIDA-finansierade stipendiet Minor Field Studies (MFS) som delas ut till högskolestudenter som vill göra en fältstudie utomlands inför sitt examensarbete. För att tilldelas stipendiet måste ett antal krav uppfyllas – bland annat ska projektet utföras i ett utvecklingsland under minst åtta veckor och projektets frågeställning måste ha betydelse för landets ekonomiska, sociala politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

De fick kontakt med det Sydafrikanska företaget Furntech, som både utbildar möbelsnickare och fungerar som inkubationscenter åt småföretagare inom möbelindustrin. Företaget erbjöd Martin och Marcus ett projekt som passade dem perfekt, och deras ansökan om MFS-stipendiet blev godkänd. Studenterna började sedan arbeta på företagets huvudkontor i Kapstaden.

– Jag hade aldrig kunnat ana för ett år sedan att jag skulle sitta i Kapstaden och göra mitt examensarbete men när chansen dök upp jobbade jag stenhårt för att det skulle gå i hamn, säger Marcus Berglund.

Maskin som testar hållfasthet i sängar

Idag arbetar Furntech för att få sitt laboratorium ackrediterat enligt sydafrikansk standard, för att på så vis utöka småföretagarnas möjlighet att förbättra sina produkter och öka sin konkurrenskraft. I sitt projekt jobbar Martin och Marcus med att utöka labbet med en ny maskin som ska testa hållfastheten i sängbottnar.

– Ett stort problem i Sydafrika är den extremt höga arbetslösheten. Vårt projekt kommer att skapa ytterligare en service till småföretagen, så att de ska kunna växa på marknaden och på sikt skapa fler jobbmöjligheter till den sydafrikanska befolkningen, säger Martin Karlgren.

Ser ljust på framtiden

Martin och Marcus är nu hemma i Sverige igen och i samband med att examensarbetet blir klart kommer projektet i Sydafrika att avslutas. Båda studenterna ser ljust på framtiden.

– Drömmen skulle vara att få möjlighet att resa via arbetet och jobba med projekt, stora som små, i ett lag som hjälps åt för att ta sig i mål. Jag är övertygad om att jag kommer hitta rätt i min framtida roll som maskiningenjör, säger Marcus Berglund.

– Det här projektet var ett sätt för mig att få erfarenhet av att befinna mig utanför min trygghetszon, och att komma utanför Sveriges gränser. När projektet är över vill jag fortsätta min karriär som ingenjör inom projektledning. Helst på ett företag som kan ge mig möjlighet att arbeta internationellt. Jag har insett hur mycket olika kulturer kan lära av varandra, säger Martin Karlgren.

Mer om MFS-stipendium
Dela nyheten
twitter facebook linkedin