Inkluderande teknikbransch sprider goda exempel

I höst håller Inkluderande teknikbransch (Intek) spridningskonferens i ASSARs lokaler. Vi ställde fem korta frågor till Lotta Engelbrektsson på Skaraborgs kommunalförbund för att få veta lite mer om projektet och konferensen. På bilden ovan syns Inteks projektgrupp, med Lotta Engelbrektsson längst ut till vänster.

Kan du kort berätta om Intek och vilka som står bakom projektet?

Projektet startade i mars 2016 genom Teknikcollege Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund och syftar till att ta ett helhetsgrepp på den problematik som är kopplad till teknikbranschens framtida kompetensförsörjning. Vi försöker göra detta genom att utveckla metoder för att skapa en inkluderande teknikutbildning och teknikbransch. Vi har velat skapa en röd tråd genom hela utbildningssystemet och lyfta fram tekniken och dess möjligheter.

Vad är egentligen en spridningskonferens?

Vi vill i slutet av projektet inte att alla de processer vi startat ska sluta. Vi vill sprida alla de goda exempel och idéer som kommit fram under projektets gång. Det gör vi på spridningskonferensen på ASSAR i höst, där vi kommer att berätta om projektet och alla de aktiviteter vi gjort.

Hur ser du att man på bästa sätt arbetar för att utmana och bearbeta normstrukturer i samhället och i organisationer?

Först måste man förstå att man inte förstår. Sedan måste man vilja förstå och vilja förändra. Man måste inse att mångfald berikar i samhället och på den egna arbetsplatsen.

Hur arbetar Intek för inkluderande arbetsplatskulturer och inkluderande lärandemiljöer? Kan du ge några konkreta exempel?

Intek har insett att vi måste börja i tidig ålder med att jobba för att bevara samt öka teknikintresset. Jobba med normkritik i flera led. Vi har utbildat personal i normkritik i förskolan, på teknikprogrammet, studie-och yrkesvägledare samt personal på Gjuteriet på Volvo. Jobbar man med normförändringar i skolan måste vi även se till att arbetsplatserna är inkluderande när våra elever kommer ut i arbetslivet.

Du arbetar ju också med Teknikcollege och Möjligheternas Värld – Hur får vi egentligen elever i årskurs 8 mer intresserade av teknik? Vad har du konkret sett i ditt arbete?

Visa upp alla goda exempel inom teknik och industri. Vilka fantastiska möjligheter du har om du väljer en teknisk utbildning. Visa upp goda förebilder för eleverna. Många ungdomar vi pratat med säger att de ser till exempel inte ofta tjejer på bilder inom teknik och industri. Kan man inte se sig själv på arbetsplatsen, då kommer man inte att vilja jobba där i framtiden heller.  Får eleverna i tidig ålder uppleva teknik och praktiskt utöva aktiviteter inom teknik tycker de att det är mycket roligare. Vi måste bli duktigare på att visa dem det.

Läs mer om Intek
Dela nyheten
twitter facebook linkedin