”Kursens flexibla upplägg var avgörande”

Industrin står inför en stor omställning, vilket ställer höga krav på dagens ledare. För att möta utmaningarna valde Emmy Wixenius, chef för produktionsplanering på Scania, att läsa en kurs i Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser på Högskolan i Skövde.

Emmy Wixenius är chef för produktionsplaneringen på Scania i Oskarshamn. Hennes vardag består av att leda och förbereda Scanias olika produktionsflöden. Scania och Emmy Wixenius är inte ensamma om den stora omställning som pågår inom industrin, i det arbetet krävs kunskap om hur ledare bör tänka och agera. Det gjorde att Emmy Wixenius, tillsammans med en kollega, läste industrikursen Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser på Högskolan i Skövde.

– Jag valde att läsa den här kursen för att få perspektiv på det jag arbetar med. Det finns så många utmaningar med industri 4.0. Det handlar inte bara om att förstå möjligheterna utan även inse den snåriga resa företaget har framför sig och vilken kompetens som krävs för att komma dit, säger Emmy Wixenius.

Vilket ansvar vilar på en teknisk ledare?

Svensk industri möter en av de största utmaningarna sedan den industriella revolutionen. Stora förändringar krävs för att svensk industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Att vara ledare inom industrin innebär ett stort ansvar givet den utveckling som sker kring etiska hållbarhets- och jämställdhetsaspekter och den omställning som äger rum. Vikten av den tekniska kompetensen är en de kursmoment Emmy Wixenius menar har påverkat henne mest.

– Under kursen pratade vi bland annat om olika angreppsätt vid olika typer av ledarstilar. Men det som var ännu mer intressant är hur vi som ledare kan tänka när vi ska rekrytera. Hur rekryterar vi för framtiden, vilken teknisk kompetens kommer behövas? Det är inte samma sak som att rekrytera för det behov vi har här och nu. Den insikten har påverkat hur jag ser på min roll som chef, säger Emma Wixenius.

Så fungerar Högskolans flexibla kurser

Kursen Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser som Emmy Wixenius läst är helt digital. Det innebär att alla föreläsningar är förinspelade och kursens deltagare tar del av materialet när det passar. Därutöver bjuds deltagarna in till frivilliga digitala träffar, just dessa träffar värdesätter många kursdeltagare eftersom de här knyter nya, viktiga kontakter. För Emmy Wixenius var kursens flexibla upplägg avgörande för att hon skulle kunna läsa den. Något hon särskilt uppskattade var de digitala träffarna.

– Här kunde jag sitta med gelikar och diskutera, dela med mig, och ta del av hur de andra hade tolkat de olika teorier som behandlades under kursen. Ett inslag som varit mycket värdefullt. Att ta del av teori är en sak, att agera är en annan, avslutar Emma Wixenius.

Läs en industrikurs

Är du också intresserad av att läsa en industrikurs? På Högskolan i Skövde finns ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. Ta möjligheten att satsa på dig själv och din karriär, klicka här för att ta del av aktuellt kursutbud.

kurser för yrkesverksamma
Dela nyheten
twitter facebook linkedin