Lasermaskin stärker utbildning och forskning

För att stärka både utbildning och forskning har Högskolan i Skövde i samarbete med Volvo GTO investerat i en lasermaskin för svetsning och skärning. Lasermaskinen kommer bland annat att användas i Högskolans ingenjörsutbildningar och står på ASSAR Industrial Innovation Arena.

Ny teknik för Högskolans ingenjörsstudenter

Lennart Ljungberg, docent, och Andreas Andersson Lassila, forskningsassistent på Högskolan i Skövde är några av de ansvariga för satsningen från Högskolans sida:

– Den här utrustningen tillgängliggör ny teknik för ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Skövde. Tillverkningstekniken att svetsa med laser är relativt ny och det är ett flexibelt, snabbt och effektivt sätt att svetsa samman exempelvis bilbatterier, så tekniken är en essentiell del inom området elektromobilitet, säger Lennart Ljungberg.

Just nu pågår en utbildning där personal från Högskolan och båda Volvobolagen lär sig hantera utrustningen.

En maskin av den här kalibern kräver mycket utrymme, kunskap och ventilation för att kunna hanteras på ett säkert sätt, och därför är ASSAR en bra miljö för den, då det är en plats där Högskolan i Skövde och den tillverkande industrin i regionen möts på ett naturligt sätt. Just nu pågår en utbildning där personal från Högskolan och båda Volvobolagen lär sig hantera utrustningen.

– Lasermaskinen kommer till en början ingå i ett forskningsprojekt som vi gör tillsammans med Volvo GTO, men på sikt hoppas vi att den leder till mer forskningsprojekt och samverkan med andra bolag i regionen, stora som små, säger Andreas Andersson Lassila.

Stärker utbildningar för yrkesverksamma

På utbildningssidan kommer lasermaskinen att användas både i en magisterkurs i alternativa tillverkningsmetoder men också i kurser som Högskolan erbjuder yrkesverksamma personer som redan arbetar i industrin idag.

Andreas Andersson Lassila och Lennart Ljungberg, Högskolan i Skövde, vid lasermaskinen.

– Vi ser också att genom att ha den här tekniken här på ASSAR hoppas vi också kunna skapa nya projekt, hitta ny forskningssamverkan och demonstrera utrustningen. Det finns väldigt stor potential i den här utrustningen på många olika områden där man i framtiden kan nyttja laser, säger Lennart Ljungberg.

Kompetensutveckling inom elektromobilitet

För Volvo GTO är investeringen ett viktigt samarbete med Högskolan i Skövde.

– För mig är det här ett lysande exempel på hur vi funnit en gemensam modell där vi kan investera tillsammans för ett gemensamt nyttjande av maskinen som kommer att ge båda parter möjlighet till kompetensutveckling. Tekniken i lasermaskinen är en av nyckelprocesserna inom området elektromobilitet, och vi hoppas på att fler företag vill vara med och bygga kompetens inom området, säger Johan Ottosson, Director Manufacturing Engineering  på Volvo Group Trucks Operations.

Johan Ottosson, Director Manufacturing Engineering på Volvo Group Trucks Operations i Skövde.

För mer information, kontakta:

Lennart Ljungberg, docent i integrerad produktutveckling
lennart.ljungberg@his.se, 0500-448514

Dela nyheten
twitter facebook linkedin