Malin vill fortsätta utveckla Skaraborg

Malin Lundberg, tidigare näringslivschefen i Tidaholm, är från och med hösten 2020 delprojektledare i ASSAR. – Jag brinner för Skaraborgs utveckling! Det ska bli väldigt roligt att samverka med våra projektpartners för att vi i Skaraborg forts, att ska vara en konkurrenskraftig delregion.

Malin Lundberg är anställd som innovationsrådgivare hos Science Park Skövde och har nu, som en del i sitt uppdrag, även klivit in i rollen som delprojektledare i ASSAR Industrial Innovation Arena.

– Mitt uppdrag i ASSAR blir att vara en kopplingsdosa mellan små och medelstora teknik- och industriföretag i Skaraborg samt Högskolan i Skövde. Få dessa parter att mötas i olika sammanhang. I uppdraget ingår såklart också att sprida kunskap om ASSARs erbjudande, så att vi når ut till fler i Skaraborg. Jag hoppas vi ska ha nytta av det nätverk som jag tar med mig in i min nya roll.

Driva utvecklingsfrågor

Malin har en gedigen erfarenhet av att jobba med företagsutveckling i Skaraborg. Innan sin anställning hos Science Park Skövde jobbade hon i åtta år som näringslivschef i Tidaholm. Hon har tidigare även jobbat hos IDC West Sweden AB.

– De senaste 17 åren har jag jobbat mycket med att möta företag och entreprenörer samt jobbat med nätverk för att driva utvecklingsfrågor, säger Malin Lundberg och fortsätter:

– I Skaraborg finns en stark entreprenörsanda och ett driv. För att vi ska kunna fortsätta vara en konkurrenskraftig delregion behöver vi förse företagen med kompetens och de måste själva öka utvecklingstakten, med hjälp av bland annat innovationsledning och forskning.

Bygga innovationsförmågan

ASSAR har visat sig vara ett framgångsexempel för utveckling av nya arbetssätt och tekniker eftersom företag kopplas ihop med varandra utifrån olika erfarenheter och kompetenser. Science Park Skövdes bidrag in i projektet är kännedomen om och kontakten med teknikföretagen i Skaraborg samt olika metoder och verktyg för innovationsledning.

– Att hela tiden utvecklas är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig, även i framtiden. I ASSAR finns det alla möjligheter att göra detta, där vi bland annat vill bidra med att bygga innovationsförmågan hos företagen, avslutar Malin.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin