Ny utbildning på Högskolan möter industrins efterfrågan

Industrin blir mer och mer digitaliserad. Behovet av personal som har kunskap inom områdena produktion, automatisering och IT ökar. Och det ökar fort. För att möta upp branschens behov av kunskap kring modern produktion med stort IT-fokus startar Högskolan i Skövde ett helt nytt ingenjörsprogram till hösten.

Digitalisering är en av de viktigaste faktorerna för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig i framtiden. Det blir hela tiden fler och allt mer avancerade IT-system inom industrin. Hela det svenska samhället går också mot en ökad digitalisering.

– Industrin har behov av personal som både behärskar IT, produktionsteknik och automatisering. Det är från industrin den här programidén har kommit och nu möter vi upp industrins efterfrågan genom programmet Högskoleingenjör – industriell digitalisering. Det är viktigt att hänga med i förändringstakten och trenderna som inkluderar både globalisering och digitalisering, säger Patrik Gustavsson, programansvarig och biträdande lektor i produktionsteknik.

Nära samarbete med industrin

Högskolan i Skövde har sedan tidigare samarbeten med många olika företag runtom i Sverige. Volvobolagen, CEJN, Elektroautomatik och Skandia Elevator, för att nämna några företag.

– För Högskolan och för våra studenter är det viktigt att vi har ett nära samarbete med industrin. På plats, på olika företag, kan studenterna se vilken produktionsteknik och automatiseringsteknik som används samt vilka datasystem som krävs för att driva en produktionslinje framåt. Studenterna får möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper praktiskt. Många studenter på våra befintliga ingenjörsprogram gör oftast sina examensarbeten i samarbete med företag, inte sällan en framtida arbetsgivare, konstaterar Patrik Gustavsson.

Patrik Gustavsson, programansvarig och biträdande lektor i produktionsteknik.

Hur skiljer sig den här utbildningen från Högskolans andra ingenjörsprogram?

– Programmet Högskoleingenjör – industriell digitalisering ligger mitt emellan produktionsingenjörsprogrammet och den datavetenskapsutbildning som finns på Högskolan. Det här blir en slags mittpunkt mellan ingenjörsvetenskapen och datavetenskap, med inriktning mot produktions- och automatiseringsteknik, men också stort fokus på AI och datasystem samt att kunna utveckla dessa för industrin.

Efterfrågar kombination av datakunskap och produktionsteknik

I bland annat Tyskland och USA finns en del liknande utbildningar inom det som kallas Smart industri. Fokus är på hur man kan digitalisera produktionen och få en modern produktion.

– Man säger att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen och den trenden vi ser inom industrin är att allt fler efterfrågar en kombination av data/IT-kunskap och produktionsteknik. Nu erbjuder vi den kombinationen på Högskolan i Skövde, konstaterar Patrik Gustavsson.

Vem passar för det här programmet?

– Den som har ett intresse för den digitala utvecklingen inom industrin. Här kommer studenterna att få lära sig hur de på olika sätt kan anpassa och förbättra industrin till den ökade digitaliseringen.

Tre års studier på programmet Industriell digitalisering leder till en högskoleingenjörsexamen och en kandidatexamen inom produktionsteknik. Yrkeskompassen visar att det kommer att finnas ett stort behov av ingenjörer framöver. Inte minst av ingenjörer med kunskap inom både IT och produktionsteknik.

Läs mer och kontaktperson
Dela nyheten
twitter facebook linkedin