Ny verksamhetsledning på ASSAR

Josef Adolfsson är sedan den 1 september 2023 verksamhetsledare för innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation i Skövde. Här berättar han lite mer om den nya rollen, planerna framåt och om de erfarenheter han bär med sig in i verksamheten.

Under perioden 2018-2023 har utvecklingsprojektet ASSAR Industrial Innovation Arena varit basen i verksamheten kopplad till ASSAR, nyligen avslutades projektet och ASSAR drivs nu vidare i en ny verksamhetsform med Josef Adolfsson i rollen som verksamhetsledare och Gustaf Lexell, biträdande verksamhetsledare. De nya rollerna handlar i huvudsak om att leda och utveckla verksamheten tillsammans med alla initiativtagare genom ASSARs strategiråd. Initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena är Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Volvo Car Corporation, Volvokoncernen och Aurobay.

Läs mer om utvecklingsprojektet ASSAR

Josef, vill du berätta lite om din bakgrund och din roll på ASSAR?

Jag har en bakgrund inom automation och produktionsteknik både inom industri och akademi, jag har tidigare jobbat på Högskolan i Skövde och var då med i planeringen av det som sedan blev ASSAR Industrial Innovation Arena. I december 2022 började jag jobbar på IDC i det då pågående utvecklingsprojektet ASSAR, och när projektet sedan slutade och driften av ASSAR gick in i ny verksamhetsform fick jag möjligheten att bli verksamhetsledare för ASSAR.

Vad innebär den nya verksamhetsformen i praktiken?

Utvecklingsprojektet ASSAR syftade till att starta och bygga upp miljön under perioden 2018-2023. Nu handlar det om att ta till vara det fina utvecklingsarbetet som skett inom ramen för projektet och utveckla miljön vidare med fortsatt starkt driv och med samma fokus; att vara en öppen mötesplats mellan näringsliv och akademi för att skapa industrinytta genom forskning, innovationer, utbildning och samverkan. Vi jobbar mot samma vision som tidigare att vi tillsammans skapar världsledande industri – men i en annan verksamhetsform.

Så även om utvecklingsprojektet ASSAR avslutas så tar andra projekt vid som fortsätter att stärka industrins konkurrens- och innovationskraft genom de insatser som finns. Det finns fantastiska möjligheter framgent för både industri- och teknikföretag kopplat till ASSAR.

ASSAR har varit och kommer att fortsätta vara en viktig motor för hela den omställningen som industrin står inför. Ett antal nya projekt har precis startats som syftar till att utöka ASSAR Labs och stärka innovationskraften, så det blir en spännande framtid framöver med mycket aktiviteter i ASSAR som jag ser mycket fram emot! Att som verksamhetsledare få vara en del i det arbetet är både utmanande och inspirerande.

Vad innebär jobbet som verksamhetsledare?

Min roll kommer i huvudsak handla om att leda och utveckla verksamheten utifrån de mål och riktlinjer som tagits fram av ASSARs strategiråd där alla initiativtagare finns representerade. Verksamheten ASSAR kommer också att bestå av medarbetare från alla initiativtagare och rymmer bland annat ett koordineringsteam och ett kommunikatörsteam vilka spelar stor roll för framgångsrik samverkan. Jag kommer jobba nära Gustaf Lexell, Science Park Skövde som har rollen som biträdande verksamhetsledare, vilket känns jättebra.

Vad inspirerar dig mest när det kommer till innovationsarbete och att driva förändring?

Något som verkligen inspirerar mig är att se när företag, gärna i samverkan med andra, tar en idé om en förändring eller innovation och sedan fullföljer arbetet så att det leder till ett förverkligande av en ny teknik, process, produkt eller beteende. Målet är alltid att inspirera individer i företagen att fortsätta arbetet så att innovation och förändring blir en naturlig del av vardagen.

Har du något råd till de som arbetar inom eller besöker innovationsarenan?

ASSAR erbjuder en fantastisk miljö med stora möjligheter att samverka inom en rad olika områden. Just samverkansdelen är en riktigt kraftfull del, att genom samarbete skapa förutsättningar att både dela med sig av egna erfarenheter och ta lärdom av andra för att utvecklas tillsammans. Oavsett vart företaget befinner sig i sin utvecklingsresa så finns det möjligheter i ASSARs erbjudande, allt ifrån inspirationsseminarier till att testa nya tillverkningsmetoder eller delta i forskningsprojekt. Här finns något för alla industri- och teknikföretag – oavsett storlek eller inriktning.

Gustaf Lexell, Biträdande Verksamhetsledare, ASSAR.

Gustaf Lexell är biträdande verksamhetsledare på ASSAR och har jobbat på Science Park Skövde sedan 2011. För ett par år sen valde han att prova något nytt och startade eget företag samt jobbade som processledare på Skaraborgs Kommunalförbund. Idag är han tillbaka på Science Park Skövde och jobbar som affärscoach inom området Growth.

Hur känner du inför din nya roll som biträdande verksamhetsledare? Vad ser du mest fram emot?

Jag känner stolthet och ödmjukhet. Redan 2013 arbetade jag med vad som då kallades ”Kunskapsdriven industri, vilket var dåvarande arbetsnamnet på det som senare skulle bli ASSAR. Sedan dess har ASSAR tagit position som en etablerad arena med ett välutvecklat samarbete mellan initiativorganisationerna. Så att förvalta och utveckla ASSAR vidare känns otroligt inspirerande.

Med min hemvist vid Science Park Skövde ser jag stora möjligheter med att stärka kopplingen och samverkan gentemot startup-programmet så större företag komma i kontakt med talanger och kompetens med specialiserad expertis och som idag kan vara svåra att nå på arbetsmarknaden för samarbeten eller kundrelationer. Jag vill jobba för att etablera ett naturligt ekosystem där små företag och stora bolag möts naturligt, exempelvis genom pitchar, där ASSAR bidrar till att påskynda utveckling genom samarbete och tillgång till nya idéer och teknologier.

Något särskilt du vill lyfta fram mot teknik- och tillverkande industriföretag i delregionen?

Världen och Skaraborg står inför en jättespännande omställningsresa och det gäller att vara på tårna om man vill vara en relevant aktör även i framtiden när teknikutveckling, trender och kundbeteenden förändras i ruskigt snabb takt. Så nyttja möjligheterna som finns genom ASSAR – det är för teknik- och industribranschen vi finns till.

Vill du veta mer om ASSAR Industrial Innovation Arena – hör av dig till Josef, Gustaf eller någon annan i teamet kopplat till ASSAR så pratar vi möjligheter!

Josef Adolfsson
Verksamhetsledare
josef.adolfsson@idcab.se
0500 – 50 25 25

Gustaf Lexell
Biträdande Verksamhetsledare
gustaf.lexell@scienceparkskovde.se
0703-47 48 54

 

Dela nyheten
twitter facebook linkedin