Nytt projekt ger kraft åt ASSAR – kunskapsnoden för elmotortillverkning

Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik beviljas finansiering av Tillväxtverket genom React EU och Västra Götalandsregionen och startar i juni 2021. Projektet vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet i ASSAR Industrial Innovation Arena och styrker därmed Skövde och Skaraborgs position som en nationellt betydande nod när det gäller tillverkning av elektriska drivlinor.

Satsningen breddar det befintliga produktionstekniska laboratoriet i ASSAR till att omfatta mer kompletta eldrivsystem och skapar en kunskapsbas inom testning och verifiering av produktionsmetoder samt forskning kring produktionssystem i olika delar av värdekedjan. Kunskapen är relevant för hela det tillverkande klustret av företag, underleverantörer och teknikbolag som finns i regionen.

– Detta initiativ ger möjlighet till fortsatt uppbyggnad av värdefull kunskap inom tillverkningen av eldrivlinor i regionen, säger Caroline Johansson Thim, projektledare och tillika projektansvarig, IDC West Sweden AB.

Säkrar en etablerad produktion av eldrivlinor i regionen

Projektet ger kraft till regionens små och medelstora tillverkande industriföretags och teknikbolags konkurrenskraft genom att bidra till kunskap om det teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin som nu äger rum. På sikt är målet att uppnå en säkrad produktion av elektriska drivlinor i regionen och en långsiktig sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja.

– För regionens företag är detta en viktig pusselbit som gör att fler kan vara aktiva i den energiomställning som hela samhället går igenom. Projektet skapar nya möjligheter för små och medelstora företag att samverka och utveckla nya lösningar i symbios med de större företagen, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB.

Bygger förmåga och integrerar i hela värdekedjan

Kunskapen som byggs inom projektet kommer regionens tillverkningsindustri och teknikbolag till dels genom samverkan i den öppna labb-miljön i ASSAR Industrial Innovation Arena och genom workshops och seminarier.

Projektet ger ökad kunskap inom:
• funktion, produktion och cirkularitet avseende eldrivlinor med fokus på energilagring & kraftelektronik;
• viktiga tillämpningar inom elnät/distribution samt laddningsinfrastruktur;
• möjligheterna med AI, metoder för tillverkning & verifiering;
• underleverantörers nuläge och värdekedja;
• stöd för beslut om realiserbarhet om tillverkning.

Samverkansprojekt kopplat till ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektet drivs av IDC West Sweden AB i samverkan med Högskolan i Skövde och Science Park Skövde och är en del i arenan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde, en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Medfinansierar i tid gör Volvo Lastvagnar AB och Powertrain Engineering Sweden AB. ASSAR är genom fokuserat arbete för forskning och utveckling av produktionsprocesser ett ”Center of excellence”, en arena för forskningsprocesser och utvecklingssamarbeten mellan tillverkare, akademiska partners och komponentleverantörer.

– ReactEU öppnar upp otroliga möjligheter för både forskning och utbildning på Högskolan i Skövde. Projektet kommer bland annat att investera i en CT-scanner som används för kvalitetssäkring och materialkaraktärisering. Den kommer även att kunna bidra till utvecklingen som görs inom ramen för projektet. Vi kommer fortsättningsvis, genom workshops och utbildningar kunna visa små och medelstora företag hur de kan använda den här typen av teknik för driva på svensk utveckling och innovation, säger Kent Salomonsson, Forskningsgruppsledare Virtual Manufacturing Processes och ReactEUs kontakt på Högskolan i Skövde.

Projektet riktar sig till små och medelstora tillverkande företag och teknikbolag i Västra Götaland och Halland, samt övrig tillverkande industri i regionen. Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom React EU och Västra Götalandsregionen. Läs mer: https://idcab.se/projekt-insatser/reacteu-energilagring-kraftelektronik/

Kontakt

Caroline Johansson Thim, projektansvarig, IDC West Sweden AB, 0500-50 25 23.

Om IDC och fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik syftar till att vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik möjliggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Dela nyheten
twitter facebook linkedin