Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial Innovation Arena. Runt 120 personer deltog och inspirerades av de goda exemplen kring hållbar industriell utveckling.

ASSAR Circular Labs är en cirkulär lärmiljö som driver samverkan och bygger kunskap om cirkularitet för en hållbar framtida industri. Syftet är att utmana dagens arbetssätt och stimulera nya sätt att jobba som är mer cirkulära. Här skapas möjligheter för innovativ utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. Stora och små teknik- och industribolag samverkar med akademin i innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.

Lär dig mer om cirkularitet

Varje labb i ASSAR Circular Labs är en egen modul som fokuserar på att visualisera en särskild omställning eller ett särskilt ämne. Där får du mer information om den enskilda omställningen, utforska goda exempel och ta del av visualisering av området tillsammans med en teoretisk bakgrund. Du får även rådgivning om olika insatser för att hjälpa dig och ditt företag ta nästa utvecklingssteg kopplat till det aktuella området.

Bygger för förändring – i miljön just nu

Lärmiljön byggs upp modulärt, i olika delar, för att hela tiden kunna uppdateras och vara relevant i en snabbt föränderlig omvärld. Just nu kan du som besökare utforska sex olika moduler som beskriver ämnen, teorier och ger praktiska exempel på cirkulära lösningar.

 • Restflöden | Restflöden och restströmmar förekommer inom i stort sett all industri och det som vanligtvis kallas spill kan i stället ses som resurs och råvara. Här kan du som gott exempel utforska utställningen Rethinking Wood.
  Läs mer här
 • Klimatberäkning | Klimatberäkningar är verktyg för företag att förstå deras påverkan på klimatet. Genom att analysera och mäta utsläpp av växthusgaser kan den negativa påverkan på miljön minskas. Här kan du som gott exempel lära dig mer om Sundlings hållbarhetsresa och hur de jobbat med GHG-protokollet.
  Läs mer här
 • Återtillverkning | Återtillverkning är en process där man tar tillvara på använda produkter eller deras komponenter och genom industriella metoder återställer dem till likvärdigt nyskick. Här kan du som gott exempel utforska hur Ire Möbel jobbar med återtillverkning genom lösningen Reko Returer.
  Läs mer här
 • Cirkulära affärer & tjänster | Cirkulär ekonomi innebär att du använder cirkulära affärsmodeller för att via kretslopp ta tillvara resurser som redan tagits i anspråk. Här kan du som gott exempel läsa om hur Stolfabriken jobbar med en cirkulär tjänst de kallar Evigt Liv.
  Läs mer här
 • Rekonfigurerbar Produktion | Rekonfigurerbarhet handlar om att arbeta med moduler för att nyttja resurser bättre, snabbare introducera nya produkter, och bättre möta föränderliga krav. Här kan du som gott exempel läsa mer om projektet REFUSE och hur de jobbar med rekonfigurerbar produktion inom industrin.
  Läs mer här
 • Energiomställning | Energiomställningen är central för att möta upp klimatutmaningen och elsektorn spelar en väsentlig roll i övergången till ett mer hållbart samhälle. Här kan du som gott exempel läsa om satsningen Framtidskraft Skaraborg där 18 lokala elbolag i Skaraborg deltar.
  Läs mer här

Bilder från invigningen

 


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

 

 

 

 

 

Dela nyheten
twitter facebook linkedin