Nätverket för Nästa Generations Drivlineproduktion (NGD)

Det här nätverket har skapats som ett resultat av projektet Nästa Generations Drivlineproduktion, UDI steg 3 som byggde förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige.

En av projektets grundbultar var samverkan och under projekttiden växte ett starkt nätverk fram. Konsortiet fortsätter genom nätverket för Nästa Generations Drivlineproduktion (NGD) att bygga kunskap, förmåga och stärkta relationer för samverkan. Deltagarna träffas varannan månad och har ett stort fokus på operativ nytta. Primärt fokus för nätverket är att genom produktionsutveckling skapa konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till tillväxt.

Om fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen #fordonsindustrins transformation.


Nätverket Nästa Generations Drivlineproduktion drivs inom ramen för IDC West Swedens Basverksamhet.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om nätverket.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens
Telefon: 0500-50 25 10
E-post: lars.tooj@idcab.se