Nätverk för utbyte och utveckling

Ett nätverk är ett uppbyggt kontaktnät med människor som har samma mål och problemställning. Inom ramen för ASSAR finns flera nätverk som du som är verksam inom industri- och teknikföretag kan vara med i. Syftet med nätverken är att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling. Du hittar nätverkens aktiviteter under fliken Aktiviteter.

Här kan du läsa mer om våra nätverk och hitta kontaktpersoner:

Produktionstekniskt strategiskt nätverk

Här är du med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska yrken i Skaraborg. Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR och är till för tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde, forskare och studenter.

Nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Drivs  i syfte att få en större mångfald i industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar.

Nätverket VD/Omvärld

Deltagarna träffas för att ge och få signaler, erfarenheter och omvärldsbevakning. Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR och är till för dig som är VD inom den tillverkande industrin i Skaraborg.

Nätverket för Nästa Generations Drivlineproduktion (NGD)

Det här nätverket har skapats som ett resultat av projektet Nästa Generations Drivlineproduktion, UDI steg 3 som byggde förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige.

Nätverket för hållbarhet och cirkularitet

Genom att delta i nätverket för hållbarhet och cirkularitet kan medlemmar ta del av relevant omvärldskunskap som hjälper till att navigera i frågor rörande hållbarhet och cirkularitet, särskilt anpassat för den tillverkande industrin.