Nätverket för hållbarhet och cirkularitet

Nätverket för hållbarhet och cirkularitet

Syftet med nätverket är att skapa möjligheter för företag och deras medarbetare att samverka i frågor som rör hållbarhet och cirkularitet för den tillverkande industrin.

Genom att delta i nätverket för hållbarhet och cirkularitet kan medlemmar ta del av relevant omvärldskunskap som hjälper till att navigera i frågor rörande hållbarhet och cirkularitet, särskilt anpassat för den tillverkande industrin. Nätverket fokuserar på deltagarnas behov genom att lyfta fram konkreta handlingar och goda exempel på framsteg både lokalt och regionalt.

Deltagarna träffas fyra till fem gånger per år och erbjuds även tillgång till en sluten Teamsgrupp för att underlätta löpande kommunikation och kunskapsdelning inom nätverket. Träffarna hålls ofta i ASSAR Circular Labs, en cirkulär lärmiljö i innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena, som byggts upp för att inspirera till innovation kopplat till hållbarhet och cirkularitet.

Nätverket riktar sig till dig som på något sätt har hållbarhet som ansvar eller uppdrag i din verksamhet, exempelvis  hållbarhetskoordinator eller hållbarhetsansvarig. Vi välkomnar även företagsledare som ser ett behov av att utveckla en sådan roll i din verksamhet att utforska möjligheterna med nätverket. Nätverket finns till för dig som är verksam i något av Skaraborgs teknik- och industriföretag.


Nätverket för en jämställd teknik och industribransch drivs inom ramen för Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin