Så kan industrin påverka framtida kompetensförsörjning

Programrådet på Högskolan i Skövde verkar för samverkan mellan skola och arbetsliv. De jobbar nära industrin och är lyhörda inför företagens kompetensbehov som bidrar till att utforma Högskolans utbildningar och kurser.

Behovet är stort och det är viktigt med engagemang från industrin för att kunna anpassa utbildningar efter behov. Det behövs alltid nya företag in i programrådet som bidrar med input kring både erfarenheter och utmaningar.

Formar inriktingen på Högskolan utbildningar

– Vi vill knyta nya industrikontakter för att kunna forma inriktningen på Högskolans program så att de blir så relevanta som möjligt för industrin. Genom att kommunicera och samarbeta kring företagens behov och utmaningar får vi möjlighet att utveckla vårt programutbud att passa framtida behov. Via programrådet har företag även möjlighet att komma i kontakt med ex-jobbare som vill ut till industrin för att få erfarenhet. Industrin får på så sätt även möjlighet att få hjälp med sina utmaningar, säger Patrik Gustavsson. Patrik Gustavsson är biträdande lektor inom Produktions- och Automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde och jobbar som programansvarig för det nya treåriga programmet Industriell digitalisering. Han sitter med i Programrådet och berättar att målet är att skapa kontakt mellan tillverkande företag och studenter.

Patrik Gustavsson, sitter med i programrådet och är biträdande lektor inom Produktions- och Automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde.

Programrådet träffas två gånger per år

Programrådet, och deltagande företag, träffas två gånger per år och cirka två till tre timmar per gång. Det är en blandning av både små och stora företag inom flera olika branscher. Att bredden och den geografiska spridningen är stor är bara positivt säger Patrik och förklarar mer om vad programrådet gör.

– Under våren diskuterar vi Högskolans inriktningar på programutbud och industrin bidrar till att förbättra vår utbildning genom att vi får bättre insikt i företagens utmaningar och behov. Under hösten har vi en uppföljning kring vad för förändringar vi faktiskt gjort. Tanken är att vi ska ha en årscykel där vi får input från företag för att kunna jobba strategiskt. Under det senaste programrådet diskuterade vi bland annat behovet av utbildningsprogram inriktade mot mer teknisk automation. Vi tog även upp behovet av ett mer riktat program mot ledarskap och projektledning.

Bidra med erfarenheter och viktiga utmaningar

Ett deltagande i programrådet kräver inte mycket. Det kommer en kallelse med agenda cirka fyra veckor innan mötet. Det enda ett företaget förväntas bidra med är sin erfarenhet och tankar kring vad som är viktigt för att hantera sina utmaningar.

– Genom att delta och dela med sig av sina erfarenheter bidrar företagen till att forma sina framtida kompetensbehov vilket är mycket vunnet både för dem och för oss som Högskola. Det vore jätteroligt om fler företag kontaktar oss och vill vara med, avslutar Patrik.

Nytt utbildningsprogram i dialog med industrin

Utbildningsprogrammet Industriell digitalisering togs fram genom en dialog med industrin och deras behov som finns just nu. I filmen berättar Patrik mer om programmet.

Se filmen 

Viktigt med en engagerad industri

Marie Brehag von Haugwitz och Marie Hult, industriutvecklare tillverkning på IDC West Sweden AB,  sitter med i programrådet och var med när högskoleprogrammet Industriell digitalisering formades.

– Det är viktigt att industrin engagera sig så att programmets utbildningar kan motsvara deras behov. Men även för att skolan ska utbilda elever som är anställningsbara efter utbildningen. Programrådet arrangerar ju även studiebesök vilket ger en bra bild av arbetsplatsen för att locka och även ta reda på vad som gör en arbetsplats attraktiv för den kompetens man önskar, säger Marie Hult.

– Att industrin har ett tätt samarbete med akademin skapar förutsättningar för att utbildningarna kan möta verkligheten och kunna utmana ”lagom mycket” så det faller i god jord när det är dags för studenterna att ta anställning. Sen är det ju roligt också! Att ha möljlighet att påverka men också interagera med andra människor i spännande frågor, avslutar Marie Brehag Von Haugwitz.

Kontakta Högskolan

Vill du komma i kontakt med programrådet kan du höra av dig till Eva Akersten (institutionssekreterare). Eva slussar vidare till rätt person beroende på med vilken inriktning du kontaktar Högskolan.
Kontakta Evaeva.akersten@his.se  Telefon: 0500-44 87 70

Du kan även kontakta Patrik som är ansvarig för Produktions- och Automatiseringsteknik.
Kontakta Patrikpatrik.gustavsson@his.se Telefon: 0500-44 85 07

Nästa programråd genomförs den 14 oktober.


Om programrådet
I ett programråd sitter bland annat programansvarig för utbildningsprogram. Samt externa representanter från den eller de branscher som utbildningen är relevant för. Utöver kompetens- och utbildningsbehov diskuteras även gästföreläsningar, studiebesök och examensarbete tillsammans med företagen för att kunna få in det i utbildningarna.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin