Så optimerar vi framtidens arbetsplatser

Framtidens tillverkning kommer att innebära att människor och robotar arbetar tätare tillsammans. Det ställer nya krav på bland annat arbetsplatsens säkerhet, ergonomi och design. I tre års tid har forskare vid Högskolan i Skövde tillsammans med bland annat Volvo Cars och Jernbro i Skövde undersökt hur vi optimerar framtidens tillverkande arbetsplatser.

Utveckling av optimerade arbetsplatser

I projektet MANUWORK har man forskat på nya metoder och verktyg för designen och driften av optimerade arbetsplatser där människan arbetar tillsammans med robotar.

– Fördelen med den här typen av robotar, så kallade kollaborativa robotar, är att man slipper stora skyddsstängsel och stora maskinceller, så dels kan man minska ytan och dels kan man komma närmare produkterna med robotarna – och det blir lättare och attraktivare för människan att arbeta tillsammans med dem, säger Andreas Telander, simuleringsingenjör på Volvo Cars.

Kollaborativa robotar i en produktionslik miljö

– I MANUWORK har vi testat integrationen av de kollaborativa robotarna och studerat hur det har fungerat att installera dem i en produktionslik miljö där vi monterar en av våra produkter, säger Andreas Telander.

Volvo Cars största bidrag in i MANUWORK har varit att hjälpa till att säkerställa att de verktyg som utvecklats i projektet svarar upp mot de behov som man ser inom industrin.

– Det andra stora bidraget från Volvo Cars är de två demonstratorerna i projektet. Den ena är fysisk och visar upp en implementering av kollaborativa robotar och AR med fokus på att förbättra arbetsplatsen för människan. Den andra är virtuell; en balanseringsdemonstrator som fokuserar på ingenjörsarbetet och de nya utmaningarna som förändringen av den fysiska arbetsplatsen medför för ingenjören, säger Andreas Telander.

Ramverk för arbetsglädje, säkerhet och hälsa

I MANUWORK har man också testat ett ramverk för utvärdering av arbetsglädje, säkerhet och hälsa. Och där har man tagit hjälp av människor som jobbar inom industrin idag.

– Produktionspersonal från Volvo Cars har varit en del av projektet, de har testkört demonstratorn och lämnat feedback om vilka möjligheter de kunde se med att implementera detta i våra produktionsflöden, säger Andreas Telander.

Ökat samarbete mellan akademi och företag

Jernbro, som också varit med i projektet, är ett företag som hjälper sina kunder med allt från förstudier till implementation samt löpande med underhåll och service. Företaget ser stora vinster med att vara en del i ett forskningsprojekt.

– MANUWORK har gett oss möjlighet att öka vårt samarbete med Högskolan i Skövde och få bättre inblick i vad den senaste forskningen visar och vilka delar av detta som slutanvändarna anser vara intressant. För att vi ska klara av att hjälpa våra kunder gäller det att vi har kunskap om kommande teknologier och nya arbetssätt.  Vi har genom projektet fått en bättre bild av vad olika fokusområden för industrin i framtiden kommer att vara, säger Viktor Johansson, produktionstekniker på Jernbro i Skövde.

Jernbro har framför allt bidragit med integrationsperspektivet i demonstratorn där man har lagt stor fokus på en säker implementation av kollaborativa robotar för att det skall bli så realistisk som är möjligt, berättar Viktor Johansson.

Samarbete med lokala, nationella och internationella partners

Masood Fathi, biträdande professor i produktionsteknik, har varit ansvarig för MANUWORK vid Högskolan i Skövde. Han menar att man genom projektets resultat har möjlighet att hjälpa både den svenska och europeiska industrin att möta de utmaningar som uppstår när man ställer om till digital och automatiserad produktion.

– Det här projektet har också gett oss på Högskolan i Skövde en möjlighet att samarbeta både med lokala, nationella och internationella partners från både akademin och industrin. MANUWORK är bara början på forskningen mot framtidens avancerade produktionssystem med människor och robotar i samarbete. Trenden med att använda kollaborativa robotar växer och jag tror att fler och fler företag kommer att se fördelarna med att implementera just de här lösningarna, säger Masood Fathi.

ASSAR – en arena för industrinära forskning

Under projektet fick man på Högskolan värdefull feedback och förslag från sina industriella partners och man kunde bedriva stora delar av forskningen tillsammans med industrin på ASSAR Industrial Innovation Arena.

– Genom att kunna ha demonstratorerna på ASSAR har vi forskare kunnat arbeta hand i hand med våra industriella partners och testa tekniken i ett närapå verkligt sammanhang. ASSAR har också använts för att sprida projektets resultat till en bredare publik, både till lokala industriföretag och allmänheten, säger Masood Fathi.

Ett optimeringsverktyg för framtidens industri

Om Masood Fathi ska blicka in i framtiden, tror han att projektet kommer att leda till mer forskning på området med både nuvarande och nya industripartners.

– Med tanke på de lovande resultaten från MANUWORK har flera tillverkningsföretag redan visat intresse för att vara med i våra framtida projekt. Vi tror att vårt optimeringsverktyg kommer att bli ett av de mest praktiska verktygen på marknaden och en stor hjälp för industriföretag när man ställer om till en mer digitaliserad och automatiserad produktion, avslutar Masood Fathi.

Projektets externa webbplats
Dela nyheten
twitter facebook linkedin