Så attraherar industrin fler unga

Rekrytering är en viktig fråga för den tillverkande industrin idag. Hur kan industrin attrahera framtidens arbetskraft och få dem att stanna? Det här reportaget lyfter fram några konkreta tips, både från forskning och från industrins verklighet.

Stort teknikintresse fram till årskurs nio

En forskningsrapport, Teknisk obalans? Kvinnor och män i teknik, som IVA släppt visar att andelen kvinnor som söker och antas till ingenjörsprogrammen endast ligger mellan 25 och 30 procent. Trenden är på väg att vända men det går väldigt sakta. Fram till årskurs nio är intresset för teknik lika stort bland både killar och tjejer, sedan händer någonting som det inte finns någon riktig förklaring på. Tjejer kanske inte tycker teknik och matematik är något för dem eller helt enkelt känner stora krav på sig själva. Det var några av IVAs infallsvinklar på frågan. Statistik visar att tjejer i genomsnitt har högre betyg i matematik än killar i årskurs nio och av de som påbörjar en ingenjörsutbildning är det procentuellt fler kvinnor än män som tar ut sin examen.

Vera Roadshow, tips från Skandia Elevator och EDCS

I mitten av oktober gästade VERA Roadshow ASSAR Industrial Innovation Arena för att inspirera fler ungdomar och framförallt kvinnor att bli ingenjörer. Bakom initiativet står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen.

Paneldiskussion på Vera Roadshow som leds av dekan Anne Persson vid Högskolan i Skövde.

Vi besökte VERA Roadshow för att snappa upp tips på hur industrin kan jobba för att attrahera fler kvinnor och unga oberoende av bakgrund. Vi har även pratat med Skandia Elevator i Vara som provat att synliggöra sin verksamhet genom att bjuda in till Öppet Hus. Även EDCS lämnar sina bästa tips på hur man kan jobba för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Tekniksprånget

En satsning som IVA tagit initiativ till är Tekniksprånget där åtta av tio ungdomar som provat ett tekniskt yrke vill fortsätta utbilda sig till ingenjör. Under den efterföljande paneldebatten kom tips upp på hur vi kan få fler till ingenjörsyrket:

 • Titta på hur de som lyckats attrahera fler unga gör och inspireras till att göra något liknande själv.
 • Bjud in och synliggör hur ni jobbar i just din verksamhet. Vad innebär det att vara ingenjör i din bransch?
 • Du som är ung och funderar på om teknikyrken är något för dig; våga testa och lås inte fast dig vid en sak. Ofta hittar en kanske inte just sin grej på en gång, det kommer med tiden.

Skandia Elevators fem tips för kompetensförsörjning

 • Medverkan i Teknikcollege, både lokalt och regionalt och på Öppet Hus på Lagmansgymnasium.
 • Ta emot studiebesök från både lärare, SYV och elever i Åk3-9 och gymnasieskolor.
 • Erbjud sommarjobb, arbetsplatsintroduktion och lärlingsplatser.
 • Samarbete med Högskolan i Skövde och IDC West Sweden AB
 • Erbjud Examensarbete

EDCS tips för att bli en mer attraktiv arbetsgivare

EDCS är ett resurscentrum för jämställdhetsutveckling och social hållbarhet. De arbetar tillsammans med olika parter inom industrin för att öka mångfalden. I processerna vänder de på perspektiv från att försöka ”locka” olika grupper till att istället undersöka varför industrin inte attraherar kompetens bredare.

 • Börja med att titta på den egna verksamheten. Vem kan känna igen sig? Vem kan vara säker på att passa in och känna sig välkommen?
 • Kartlägg hinder i verksamheten, till exempel jargong, utformning av miljö och arbetsvillkor, möjligheter till karriärutveckling och frihet från diskriminering.
 • Starta ett utvecklingsarbete som gör medarbetaren delaktig i att skapa en inkluderande arbetsplatskultur.
Läs ett längre reportage på IDC:s webb
Dela nyheten
twitter facebook linkedin