Yrkestrainee Skaraborg stärker banden mellan utbildning och tillverkningsindustri

För att stärka banden mellan industri och utbildning startar Högskolan i Skövde projektet Yrkestrainee Skaraborg. Ingenjörsstudenter får under utbildningen möjlighet att genomföra praktiska utbildningsmoment hos företag i närområdet.

– Vi behöver detta i Skaraborg, det är så viktigt, säger Lotten Svensson, lektor i industriell ekonomi och projektledare.

I höst kommer ingenjörsstudenter inom produktionsteknik vid Högskolan i Skövde att, inom ramen för en till två kurser, genomföra kursmoment på plats hos företag. Det sker inom projektet Yrkestrainee Skaraborg, som finansieras av Vinnova och där IDC West Sweden och Västsvenska Handelskammaren är projektpartner. Projektet ska stärka den skaraborgska tillverkningsindustrin genom så kallat arbetsintegrerat lärande, AIL. Syftet är att studenter på ingenjörsutbildningarna ska komma närmare yrkeslivet.

Lotten Svensson & Mikael Harlén.

– Studenterna vinner på att se det som kan bli den framtida arbetsplatsen och industrin får vara med och påverka utbildningens utformning. Förhoppningen är att studenterna upplever kombinationen av teoretisk kunskap och arbetsintegrerat lärande som mer pedagogisk. Vi hoppas att studenterna ska uppskatta det här och bli ännu nöjdare, säger Lotten Svensson.

Utbildningens innehåll kommer inte att förändras. Istället kommer delar av befintliga, utvalda, kurser att förläggas på plats hos samarbetsföretagen. Utfallet av metoden ska sedan utvärderas.

– Detta är ett första test. Blir det här framgångsrikt kan vi använda arbetsmetoden med arbetsintegrerat lärande i fler utbildningar, berättar Mikael Harlén, lektor i matematik.

Samarbete med Högskolan Väst

Fem företag deltar i projektet; Volvo Powertrain och Afry i Skövde, GKN Aerospace i Trollhättan, Cidan Machinery i Götene samt Lidköpings Mekaniska Verkstad. Företagen kommer att få en handledarutbildning innan de tar emot studenter och det är IDC West Sweden, samarbetspartner i projektet, som ansvarar för det. Liknande utbildningar finns redan för praktiska gymnasium.

Arbetsintegrerat lärande används i dag i stor utsträckning av Högskolan Väst, som också har ett pågående parallellt projekt, snarlikt Högskolan i Skövdes. Projekten genomförs som ett samarbete, med samma styrgrupp, men med olika kursupplägg och olika deltagande företag.

Yrkestrainee Skaraborg pågår mellan januari 2023 och juni 2025.

Läs mer om programmet Produktionsingenjör
Läs mer om programmet Högskoleingenjör – industriell digitalisering

Läs mer om projektet
Dela nyheten
twitter facebook linkedin