April 3

Kickstart digitalisering

Kickstart Digitalisering vänder sig till tillverknings- och teknikföretag som vid tre tillfällen vill utveckla sin kompetens kring digitalisering, för att lättare kunna anpassa sig till den industriella utvecklingen.

Kickstart Digitalisering är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industri- och teknikföretag får genom Kickstart möjlighet att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering.

Genom att delta i Kickstart Digitalisering får du:

  • Möjlighet att Kickstarta digitaliseringsarbetet tillsammans med andra lokala företag
  • Input och kunskap att ta med till strategiska diskussioner i företagsledning och styrelse
  • Få inspiration och tillgång till goda exempel inom olika områden
  • Tillgång till ett lokalt och nationellt nätverk

Målgrupp

Kickstart Digitalisering är en aktivitet som riktar sig till individer på ledningsnivå i tillverknings- och teknikföretag som har sin verksamhet i någon av Skaraborgs 15 kommuner.

Upplägg och omfattning

Att ta del av Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag investerar i en heldag (3/4) och två halvdagar (17/4 & 3/5) med workshops kring digitalisering. För mer information kring upplägget, klick här!

Dela
twitter facebook linkedin